Metsien käytön kasvumahdollisuus yhteinen porkkana markkinatoimijoille

Tiedotteet |

Kotimaan hakkuukertymä oli vuonna 2015 ennätystasolla. Puun käytön kasvuvauhti kiihtyy nyt voimakkaasti, kun metsäteollisuuden tekemien investointien puun hankinta käynnistyy. Kasvumahdollisuuden hyödyntäminen kotimaiseen puuhun perustuen edellyttää voimakkaita ja määrätietoisia kehitystoimia. Metsänomistajille porkkanana on 10 miljoonan lisäkuution tuoma 350 miljoonan euron kantorahatulojen lisäys.

Vuosi 2015 oli ennätysvilkas kotimaan hakkuiden osalta. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen metsistä hakattiin metsä- ja energiateollisuuden tarpeisiin 68 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Jalostuskäyttöön ja vientiin hakatun tukkipuun hakkuukertymä oli 24,9 ja kuitupuun 34,0 miljoonaa kuutiometriä. Metsähakkeena ja polttopuuna käytettiin 9,2 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Runkopuun kysyntä on ollut voimakasta, sillä vastaavaa kokonaismäärää ei tilastohistorian aikana ole aiemmin mitattu.

Vastaavasti viime vuonna kantorahatuloja maksettiin metsäomistajille 2 miljardia euroa. Yksityismetsänomistajille maksetut kantorahatulot nousivat, kun muut hieman laskivat. Kasvumahdollisuuden realisoituminen mahdollisimman kattavasti kotimaiseen puuhun perustuen ja sen tarjoama kantorahatulojen lisäys, noin 350 miljoonaa euroa, pitäisi olla myös suomalaisille yksityismetsänomistajille kelpo porkkana tavoiteltavaksi.

Puun tarjontaa ja toimijoiden yhteistyötä vahvistettava

Raakapuun markkinaehtoinen kysyntä tulee edelleen kasvamaan voimakkaasti metsäteollisuuden investointien myötä. Päätetyt investoinnit lisäävät puun teollista käyttöä 10 miljoonalla kuutiometrillä ensi vuoden aikana. Hallitus on asettanut oman tavoitteensa saada peräti 15 miljoonaa kuutiota runkopuuta metsistä liikkeelle.

”Jotta hallitusohjelman biotaloustavoitteet saavutetaan ja jalostavan teollisuuden kysyntä tyydytetään myös jatkossa, on kotimaisen puun käytön edellytyksiä vahvistettava jo lainsäädännöstä alkaen. Lisäksi kaikki puun markkinoille tuloa ja metsien omistusrakennetta edistävät toimenpiteet verotuksesta kaavoitukseen tulee suunnitella koko toimialaa tukevalta kannalta”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

”Yhteistyön tiivistäminen metsäsektorin toimijoiden välillä on kannattavaa. Muun muassa puun käytön ekologisen kestävyyden turvaamisen on oltava koko toimialan yhteinen tavoite. Samoin esimerkiksi tukipolitiikkojen karsimisen, entistä markkinalähtöisempien toimintamallien käyttöönoton, kuljetusväylien kunnossapidon, osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisen sekä EU:ssa biotaloutta edistäviin linjauksiin vaikuttamisen on oltava koko alan yhteisiä asioita”, jatkaa Salo.

Digitalisaation hyödyntämisessä on valtava potentiaali erityisesti metsäalalla

Onnistuminen myös tulevaisuudessa edellyttää asioiden tekemistä ennakkoluulottomasti uudella tavalla. Digitalisaation kautta toimintaa voidaan tehostaa ja palveluiden laatua parantaa.

”Mitä vähemmän teollisuudelta esimerkiksi palaa rahaa puiden etsimiseen, sitä enemmän sitä jää niiden ostamiseen. Poistamalla ennakkoluulottomasti kaikki esteet kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselta varmistetaan metsänomistajille maksimaalinen ja kilpailtu palvelutarjonta, josta löytyy parhaiten kuhunkin tarpeisiin sopivimmat ja kilpailukykyisimmät ratkaisut. Oleellista on saada aikaan reilun kilpailun markkinat, jossa kilpaillaan palveluiden sisällöllä eikä tiedon omistuksella. Keskinäisen vastakkainasettelun ja lillukanvarsiin sotkeutumisen sijaan nyt kannattaa keskittyä lisäkantorahatulojen kotiuttamiseen mahdollisimman kattavasti ja kotimaiseen puuhun perustuen”, päättää Salo.

Lisätietoja:

Tomi Salo, metsäjohtaja, tomi.salo@forestindustries.fi, puh. 045 875 8911