Metsien FSC-sertifioinnilla luodaan markkinoita suomalaiselle puulle

Tiedotteet |

Suomeen on syntynyt metsien FSC-sertifiointia koskeva ratkaisu ympäristöjärjestöjen ja metsäteollisuuden yhteistyönä. Pienmetsänomistuksen tarpeet huomioon ottavien osa-alueiden osalta työ vielä jatkuu.

"Metsäteollisuus ja ympäristöjärjestöt ovat tehneet yhdessä valtavasti töitä parin viime vuoden ajan Suomen FSC-standardin sisältöä koskevan yhteisen näkemyksen aikaansaamiseksi. Kaikilla oli aito halu ratkaista jo monta vuotta työn alla ollut asia. Tuloksena syntyi laajasti hyväksyttävissä oleva kompromissi", sanoo Metsäteollisuus ry:n kestävä kehitys ja resurssit -yksikön johtaja Anders Portin.

"Metsäsertifiointi, jolla osoitetaan metsien kestävä käyttö, on erittäin käyttökelpoinen työkalu viestittäessä kestävästä metsänhoidosta markkinoille. Suomessa on jatkossa mahdollista sertifioida metsiä sekä PEFC:n että FSC:n periaatteiden mukaisesti. Sekä metsäteollisuuden ja metsänomistajien että suomalaisen puun käytön ja järjestelmien kehityksen kannalta on hyvä, että sertifiointiin on olemassa erilaisia lähestymistapoja tarjoavia vaihtoehtoja", toteaa Portin.

Ehdotus Suomen kansalliseksi standardiksi lähetetään kansainvälisen FSC:n tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun työ on Suomessa saatu valmiiksi myös pienmetsänomistukseen liittyvien kysymysten osalta. Metsien FSC-sertifiointi voi Suomessa alkaa, kun kansainvälinen FSC on hyväksynyt standardin.

FSC-standardi kehitettiin alun perin trooppisille alueille, joissa pääsääntöisesti valtio omistaa maan ja metsiä käsitellään laajoina alueina. Järjestelmän siirtäminen Suomeen, jossa on 400 000 metsänomistajaa ja pienet, alle 30 hehtaarin metsätilat, on haasteellista.

Metsäteollisuus ja muut yhteisöt omistavat noin 10 prosenttia maamme metsäpinta-alasta. Teollisuuden puuhuolto on siten pitkälti yksityismetsänomistajien varassa. Metsäteollisuudelle on tärkeää, että Suomen tuleva FSC-standardi sisältää sertifiointiehdot, jotka ovat myös pienmetsänomistajien hyväksyttävissä ja laajasti käyttöön otettavissa.

Maailman metsistä vasta alle 10 prosenttia on sertifioitu. Metsäsertifioinnin edistäminen on tärkeää metsien kestävän käytön kannalta. Sekä PEFC että FSC ovat laajasti hyväksyttyjä sertifiointijärjestelmiä, jotka soveltuvat kestävän metsien käytön osoittamiseen vaativilla markkinoilla.

Lisätietoja:
Anders Portin, metsä- ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 -132 6610 tai 040 – 586 6179
Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6679 tai 040 – 719 7734