Metsiä koskeva kansalaiskeskustelu tervetullutta

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden mielestä kansalaiskeskustelu metsien suojelusta ja käytöstä on tervetullutta. Suomalaiset ympäristöjärjestöt ovat tänään käynnistäneet Metsävetoomuskampanjan metsien suojelupinta-alan lisäämiseksi etenkin Etelä-Suomessa. Keskeinen tavoite kampanjassa on vaatimus 10 prosentin suojelupinta-alasta.

Metsien monimuotoisuuden suojelua ja monikäytön turvaamista tulee edelleen kehittää. Suojelun keinoina tulee käyttää metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvia menetelmiä, joita jo käytetään METSO-monimuotoisuusohjelmassa. Vapaaehtoisuus lisää yksityisten metsänomistajien myönteisyyttä luonnonsuojeluun. Täydentävät suojeluesitykset on valmisteltava METSO-prosessin kautta, ja suojeluun esitettyjen alueiden tulee täyttää luonnonsuojelubiologiset kriteerit.

Koko Suomen alueella metsien suojelu on tehokasta kansainvälisestikin tarkasteltuna. Suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä on yli 12 % metsäpinta-alastamme. Suojelu ei ole kuitenkaan jakautunut tasaisesti, ja vähiten suojelualueita on Etelä-Suomessa.

Valtaosa suomalaisista metsälajeista menestyy talousmetsissä, jotka kattavat lähes 90% maamme metsistä. Prosenttivaateiden sijaan tulisi kiinnittää huomiota ennen kaikkea talousmetsien luonnonhoitoon ja sen kehittämiseen. Luonnonhoidon tavoitteet ulottuvat laajalti niin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, vesien suojeluun kuin metsien maisema-, virkistys- ja kulttuuriarvojen huomioon ottamiseen. Kestävyyden käsitteen tulee kattaa metsätalouden kaikki osa-alueet; taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat.

Lisätietoja:

Hannu Valtanen, johtaja, metsäpolitiikka, Metsäteollisuus ry
Puh: (09) 132 6610, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi