Metsäverotuksen huojennukset hyväksyttiin

Tiedotteet |

Eduskunta hyväksyi tänään puunmyyntitulojen veronkevennykset ja metsävähennyksen laajennuksen. Verohuojennukset parantavat yksityismetsätalouden kannattavuutta seuraavan kahden vuoden aikana ja metsävähennykset kannustavat kasvattamaan metsätilojen kokoa.

Määräaikaiset verohuojennukset aktivoivat puun myyntiin ja kotimaisen puun käyttöön. Puun tasainen tulo markkinoille parantaa metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa.

 

Verohuojennukset koskevat takautuvasti puukauppoja, jotka on tehty 1.4.2008 jälkeen. Huhti-elokuussa 2008 tehtyjen ensiharvennuskauppojen puunmyyntitulot saavat täyden verovapauden. Muut vuoden 2009 loppuun mennessä tehdyt puukaupat saavat 50 prosentin verohuojennuksen. Vuonna 2010 tehtävät puukaupat saavat vielä 25 prosentin verohuojennuksen. Huojennukset koskevat myös näistä kaupoista seuraavan vuoden aikana tilitettäviä maksueriä.

 

Metsätilan hankintahintaa voi vähentää puunmyyntituloista

 

Eduskunta hyväksyi myös metsävähennyslain muutoksen, jonka mukaan puunmyyntituloista voi vähentää 60 prosenttia metsätilan hankintahinnasta. Vähennyksen voi tehdä myös eri metsätilalta kertyneistä puunmyyntituloista. Yhden vuoden aikana kertyvistä puun myyntituloista voi tehdä korkeintaan 60 prosentin vähennyksen.

 

Metsävähennys kannustaa hankkimaan lisää maata. Tilakoon kasvaminen parantaa metsätalouden kannattavuutta ja aktivoi metsien hyödyntämiseen pitkällä tähtäimellä.


Metsävähennystä sovelletaan vuodesta 1993 lähtien ostettuihin metsiin, joita on vajaa viidennes yksityismetsien kokonaispinta-alasta.