Metsävaratiedoilla kaikille tasapuolinen kilpailuasema

Tiedotteet |

Julkisin varoin kerätty metsävaratieto on keskeinen osa biotalouden kasvun edellyttämää kansallista infrastruktuuria. Tietojen tehokas, kattava ja yksinkertainen hyödynnettävyys edistää sekä pienten että suurten toimijoiden palvelujen ja tuotteiden kehittämistä samoista lähtökohdista ja luo siten parhaiten uutta liiketoimintaa. Kun kilpailuasetelma markkinoilla on tasapuolinen, metsänomistaja saa tulevaisuudessa yhä monipuolisempaa, kustannustehokkaampaa ja parempaa palvelua.

Hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeen tavoitteena on lisätä puun käyttöä 15 miljoonalla kuutiolla vuodessa. Yhtenä keinona on puun kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen vahvistaminen kehittämällä metsätietojärjestelmää ja sähköisiä palveluita. Avoin metsävaratieto on ehdoton edellytys esimerkiksi sähköisen puukauppapaikan kehitykselle ja käyttöönotolle. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää metsänhoidollisten toimenpide-ehdotusten avaamista. Silloin metsänomistajalla on mahdollisuus tehdä tarjouspyyntöjä sähköisesti ja toimijoilla on tasapuoliset mahdollisuudet tarjota palvelujaan metsänomistajalle.

Metsävaratietojen hyödyntämisen kannalta oleellista on myös se, että tieto on ajantasaista ja maantieteellisesti kattavaa. Nykyistä tarkempi ja ajantasaisempi tieto on saavutettavissa kustannustehokkaasti alan yhteistyöllä, metsässä tehtävien toimenpiteiden yhteydessä kerättävää tietoa hyödyntämällä.

”Metsävaratiedon käytön kehittämisen tavoite pitää olla se, että jatkossa kilpaillaan reilusti palveluiden sisällöllä eikä tiedon omistuksella. Näin kysyntä ja tarjonta kohtaavat markkinoilla nykyistä paremmin, ja saadaan parhaiten puuta kasvavasti liikkeelle. Metsänomistajat eivät pysty tekemään tarjouspyyntöjä pelkän hilatiedon avulla ilman tietoa toimenpidetarpeesta, jolloin yhteinen kieli markkinoilla puuttuu. Tähän Suomessa ei ole varaa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo TTS Työtehoseuran Puuta liikkeelle -seminaarin yhteydessä Jyväskylässä 14.3.2016.

”Kuviotieto varmistaa myös sen, että toimijoilla on tasapuoliset lähtökohdat markkinakilpailulle. Jos vain hilatieto avataan, niin se on selvä kilpailuetu suurille toimijoille. Metsäteollisuus haluaa kehittää puumarkkinoita ja metsäpalveluiden markkinoita tässäkin asiassa suuria ja pieniä toimijoita tasapuolisesti kohtelemalla. Kun sekä asiakkaalla että palvelun tarjoajalla on käytössä sama kuviointi sekä tiedossa niihin kytkeytyvät metsänhoidollisen toimenpidetarpeet, voidaan puhua samasta asiasta. Myös toimenpiteiden toteutustiedon päivitys perustuu kuvioihin, joten siinäkin mielessä kuviotieto on ylläpidon edellytys”, Salo päättää.

Lisätietoja:

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911, tomi.salo@forestindustries.fi