Metsävähennystä laajennetaan puukaupan vauhdittamiseksi

Tiedotteet |

Metsänomistaja voi puunmyyntitulojen verotuksessa vähentää metsätilan hankkimisesta aiheutuneet menot.

Tilan hankintahintaa ei voi vähentää kokonaan vaan vähennysoikeus on rajattu 60 prosenttiin hankintahinnasta. Tämä osuus muodostaa niin kutsutun metsävähennyspohjan, jota käytetään vähennyksiin vuotuisista puunmyyntituloista. Myös vuotuista vähennysoikeutta on rajoitettu eli vähennys voi olla korkeintaan 60 prosenttia vuoden aikana kertyneistä puunmyyntituloista.

Metsävähennys on ollut käytössä jo aiemminkin, mutta tuoreella hallituksen päätöksellä vähennysoikeutta laajennetaan. Edellä mainitut prosenttirajat nousivat – metsävähennyspohja oli aiemmin 50 prosenttia ja vuotuinen vähennysoikeus 40 prosenttia.

Merkittävä laajennus on, että tilan hankintahintaa voi jatkossa vähentää hankitun tilan puunmyyntitulojen lisäksi myös muilta saman omistajan tiloilta saaduista puunmyyntituloista. Ennen vähennyksen sai tehdä ainoastaan ostetun tilan puun myynneistä.

Kannustaa hakkuisiin ja kasvattamaan tilakokoa

Metsävähennyksellä kannustetaan sekä kasvattamaan tilakokoa että hyödyntämään hakkuumahdollisuuksia. Tilakoon kasvattaminen on pitkällä tähtäimellä keskeinen keino lisätä aktiivisen ja kustannustehokkaan metsätalouden harjoittamista. Puuhuollon kannalta metsävähennys toimii yksinkertaisena kannustimena puun myyntiin. Vähennyksen pääsee hyödyntämään käyttämällä hakkuumahdollisuuksia. Veromuutos kannustaa myös kaupan muodossa tehtäviin sukupolvenvaihdoksiin.

Metsävähennyksen yksityiskohdat ratkeavat, kun hallituksen päätös kirjoitetaan seuraavaksi lain muotoon. Veromuutos on tarkoitus ottaa käyttöön takautuvasti siten, että uusimuotoisen vähennyksen saisi tehdä jo vuoden 2008 verotuksessa.

Muut keskeiset metsäverotuksen säädökset, kuten vuotuisten metsätalouden menojen vähennysoikeus, arvonlisäverotus ja perintöverotus säilyivät ennallaan.

Kansallinen päätös verovapaudesta tehty

Toisen tuoreen verotusratkaisun eli ensiharvennustulojen verovapautta koskevan päätöksen käytännön soveltamisohjeita valmistellaan edelleen. Kansallinen päätös tuli voimaan huhtikuun alusta lähtien ja ensiharvennuskohteet saavat takautuvasti verovapauden, jos kansallinen päätös hyväksytään EU:n komissiossa.

Puukaupan kannalta ei ole enää syytä jäädä odottamaan komission päätöstä. Myönteisessä tapauksessa verovapauden saa takautuvasti. Kielteinen päätös merkitsisi ensiharvennusvähennyksen hautaamista ja verotuksen säilymistä ennallaan.

Esimerkkilaskelma metsävähennyksestä

 • Metsänomistaja ostaa metsää 100 000 eurolla, josta hänelle kertyy uutta metsävähennyspohjaa 60 %.
  > Hankintahinta 100 000 € x 60 % = metsävähennyspohja 60 000 €

 • Metsänomistaja myy puuta vuoden aikana 50 000 eurolla ja päättää käyttää metsävähennysoikeutta, jolloin vuoden puunmyyntituloista voi tehdä 60 %:n metsävähennyksen
  >
  Myyntitulot 50 000 € – metsävähennys (60 %) 30 000 € = verotettava tulo 20 000 €. Jos metsänomistajalla on muita metsätalouden menoja, myös ne vähennetään puunmyyntituloista ja jäljelle jäävästä myyntitulosta maksetaan  28 % myyntivoittovero.

 • Vuoden lopussa lasketaan kuinka paljon metsänomistaja on käyttänyt metsävähennyspohjaa
  >
  Metsävähennyspohja vuoden alussa 60 000 € – vuoden aikana tehdyt vähennykset 30 000 € = metsävähennyspohja vuoden lopussa 30 000 €

 • Seuraavana vuonna metsänomistaja myy puuta 20 000 eurolla
  >
  myyntitulot 20 000 € – metsävähennys (60 %) 12 000 € =   verotettava tulo 8 000 €

 • Toisen vuoden lopussa lasketaan jäljellä oleva metsävähennyspohja
  >
  30 000 € – 12 000 € = 18 000 €

 • Näin jatketaan, kunnes metsävähennyspohja on käytetty loppuun.

 • Kun metsävähennyspohja on käytetty loppuun, on tilan hankintahinta laskenut käytetyn metsävähennyksen verran
  >
  Alkuperäinen hankintahinta 100 000 € – käytetty metsävähennys 60 000 € = hankintahinta metsävähennyksen jälkeen 40 000 €.  Muuttunut hankintahinta otetaan huomioon laskettaessa myyntivoittoa, jos tila myydään eteenpäin.

 Lisätietoja antavat:

Metsäasiantuntija Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6620

Metsäasiantuntija Anu Islander, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6678