Metsätuhoja ennaltaehkäistään hyvällä metsänhoidolla

Tiedotteet |

Ensi vuonna voimaan tuleva uusi metsätuholaki asettaa lisävaatimuksia metsänomistajalle ja puunkorjaajalle. Tuhoja ei kuitenkaan torjuta yksin lakia kiristämällä. Tärkeintä on hyvä metsänhoito, jolla pidetään metsät kasvukunnossa ja puusto elinvoimaisena tuholaisia vastaan.

Eduskuntakäsittelyyn lähteneen lakiesityksen uusia vaatimuksia perustellaan muun muassa kaarnakuoriaistuhojen lisääntymisellä viime vuosina. Kirjanpainajakuoriaiset ovat kuivattaneet vanhoja kuusikoita erityisesti Kaakkois-Suomen alueella. Lakiesitys velvoittaa kuljettamaan puutavarapinot ja vioittuneet puut pois metsästä nykyistä aikaisemmin, jotta estetään hyönteisten lisääntyminen.

Määräysten kiristämisellä halutaan ennaltaehkäistä tuhojen syntymistä. Tehokkainta tuhojen ennaltaehkäisyä on kuitenkin hyvästä metsänhoidosta huolehtiminen. Puuston kasvukuntoa ja vastustuskykyä tuholaisia vastaan parannetaan muun muassa oikeaan aikaan tehdyillä harvennushakkuilla ja uudistamalla vanha elinvoimansa menettävä puusto ajoissa.

Erityisesti vanhat ja kuivuuden stressaamat kuusikot ovat alttiita hyönteistuhoille. Kuusikon omistajan kannattaakin ryhtyä ajoissa metsän uudistamistoimiin. Pitkään kasvatetun ja jalostukseen erinomaisesti soveltuvan tukkipuuston menettäminen hyönteisten hampaisiin vie metsänomistajalta kantorahatulot, puuta jalostava teollisuus jää ilman laadukasta raaka-ainetta eikä kansantalouteen saada kipeästi kaivattuja vientituloja.

Lisätietoa: Jouni Väkevä, metsäasioiden päällikkö, puh. 040 530 7164