Metsätoimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluissa ei löytynyt ratkaisua

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n ja metsäalan toimihenkilöitä edustavan METO Metsäalan Asiantuntijat ry:n välillä ei päästy neuvotteluratkaisuun uudesta työehtosopimuksesta.

Työnantajia edustava Metsäteollisuus ry pyrkii jatkamaan neuvotteluja ratkaisun löytämiseksi.  Metsätoimihenkilöiden työehtosopimus päättyi syyskuun 2007 lopussa.

Metsätoimihenkilöt esittivät työehtosopimusneuvotteluissa ylisuuria palkankorotuksia, jotka eivät ole mahdollisia metsäteollisuuden kireässä tilanteessa. Suomessa toimivan metsäteollisuuden on tehostettava kaikkia toimintoja kannattavuuden parantamiseksi eikä mitään kustannuksia voida nostaa.

Metsäteollisuuden työehtosopimuksista neuvotellaan tilanteessa, jossa kotimainen kustannustaso on nopeasti noussut yli kilpailijamaiden tason samalla kun lopputuotteiden reaalihinnat ovat maailmanmarkkinoilla jatkuvasti laskeneet.

Metsätoimihenkilöiden työllisyystilanne on erittäin hyvä, koska teollisuus nostaa kotimaisen puun osuutta raaka-ainekäytöstä. Tänä vuonna metsätoimihenkilöiden määrä on kasvanut jo noin 70:llä, mikä merkitsee 5 prosentin työpaikkojen kasvua. Metsätoimihenkilöiden työehtosopimuksen piiriin kuuluu noin 1400 henkilöä, jotka työskentelevät puunhankinnan ja korjuun parissa.

Lisätietoja antaa:

Jari Forss, työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440