Metsätietolaki lisää metsäpalvelujen tarjontaa

Tiedotteet |

Vuoden 2012 alusta voimaan astuva laki metsäkeskuksen metsätiedoista antaa mahdollisuuden poimia metsäkeskuksen rekisteristä metsänomistajien yhteystietoja markkinointia varten, jos metsänomistaja ei sitä kiellä.

Tietojen pyytäjän tulee perustella tietojen tarve ja markkinoinnin tulee liittyä metsätalouteen.

Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä hyväksyttiin eduskunnassa helmikuussa. Laki määrittelee pelisäännöt metsäkeskusten keräämien metsävaratietojen käytölle metsäpalvelujen markkinoinnissa metsänomistajille.

Yhteystietoja voidaan poimia seuraavilla valintaperusteilla:

  • henkilön osoite
  • kotikunta
  • ikä
  • sukupuoli
  • äidinkieli tai asiointikieli
  • tieto siitä, minkä ajan kiinteistö on ollut henkilön omistuksessa tai  hallinnassa
  • tilan sijainti (kunta tai kylä)
  • metsänhoitotöitä tai hakkuita koskevat toimenpide-ehdotukset tai näiden  ajoitus

 

Metsänomistajan tietosuoja on varmistettu kaikissa tilanteissa

Metsänomistajan tietosuoja on laissa rakennettu aukottomaksi. Yhteystietoja, eli osoitetta ja puhelinnumeroa, ei luovuteta markkinointia varten, jos maanomistaja sen kieltää. Kaikkien muiden tietojen luovutuksiin on saatava metsänomistajan suostumus. Myös yhteystiedot sähköiseen suoramarkkinointiin esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviesteillä voidaan luovuttaa vain maanomistajan suostumuksella.

Metsäpalveluja oikea-aikaiseen metsänhoitoon

Metsävaratietojen tehokkaampi hyödyntäminen antaa metsäpalvelumarkkinoiden toimijoille mahdollisuuden tarjota oikeaa palvelua oikeaan aikaan. Metsien hyvän kasvun, metsänomistuksen kannattavuuden ja teollisuuden puuhuollon kannalta on tärkeää, että metsänhoitotoimet tehdään ajallaan.

Metsäpalvelumarkkinoiden kasvu parantaa metsänomistajan asemaa. Erityisesti sellaiset metsänomistajat, jotka asuvat kaukana metsistään tai muista syistä haluavat käyttää asiantuntija- ja työpalveluita, hyötyvät lisääntyvästä metsäpalvelujen markkinoinnista.

Verovaroilla kerätty tietokanta tehokkaampaan käyttöön

Metsäkeskukset keräävät metsävaratietoja vajaan miljoonan hehtaarin alalta vuosittain. Tietoja käytetään tilakohtaisten metsäsuunnitelmien tekemiseen, alueen metsävarojen kehityksen seurantaan ja muuhun metsätalouden edistämiseen.

Metsävaratietolaissa on haluttu varmistaa eri toimijoiden tasapuolinen kilpailuasema metsäpalvelumarkkinoilla siten, että kaikki palveluntarjoajat voivat käyttää samoilla ehdoilla julkisin varoin kerättyä tietopohjaa.

Lisätietoja:
Jouni Väkevä, metsäasiantuntija
puh. 09 132 6620