Metsäteollisuutta koskevia hankkeita EU-valmistelussa 2008

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden toimintaan vaikuttavista poliittisista aloitteista keskeisimmät ja merkittävimmät liittyvät energia- ja ilmastokysymyksiin, luonnonvarojen käyttöön sekä jätteiden hyödyntämiseen.

Metsäteollisuuteen vaikuttavia EU-asioita ovat mm:

• kilpailukyvyn varmistaminen panemalla toimeen Lissabonin strategia (uusi jakso: 2008-2010)

• kestävän kehityksen strategia (toteutumisen seuranta ja johtopäätökset)

• tutkimus, tieto ja innovaatio -asiat

• kattavan, yhtenäisen ja johdonmukaisen energiapolitiikan luominen (energiapaketti, energiatarjonnan turvaaminen, energiamarkkinoiden avaaminen, energiatehokkuus)

• korkeatasoisen ympäristönsuojelun toteuttaminen (IPPC-direktiivin tarkistaminen, biodiversiteetin suojelu, luonnonvarojen tehokkaampi käyttö, ympäristöasioiden integrointi muihin politiikan lohkoihin, ympäristöteknologian kehittäminen)

• ilmastonmuutoksen torjunta (post-Kioto,päästökauppa)

Lisätietoja:
Riku Eksymä, puh. 132 6643
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi