Metsäteollisuustuotteiden vientitulot 8,6 miljardia euroa vuonna 2009

Tiedotteet |

Talouden taantuma leikkasi vuonna 2009 metsäteollisuustuotteiden kysyntää päämarkkinoilla ja samalla alan vientiä Suomesta. Metsäteollisuuden osuus Suomen koko tavaraviennistä kuitenkin kasvoi.

Kolme neljännestä metsäteollisuuden viennistä oli paperia ja kartonkia – pitkälti aikakauslehtipaperia, hienopaperia ja pakkauskartonkeja.

Kolme neljännestä metsäteollisuuden viennistä Eurooppaan

”EU-maiden osuus metsäteollisuuden viennistä vuonna 2009 oli 64 prosenttia ja muun Euroopan runsaat 10 prosenttia. Aasian osuus viennistä oli lähes 12 prosenttia ja Pohjois-Amerikan noin kuusi prosenttia,” sanoo Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Esa-Jukka Käär.

”Asiakasmaista selvästi suurin oli edelleen Saksa, jonne alan tuotteita vietiin 1,6 miljardilla eurolla. Seuraavina suurimpien vientimaiden listalla olivat Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Venäjä.”

Paperin ja kartongin tuotannosta yli 90 prosenttia vientiin

Paperiteollisuuden eli paperin, kartongin ja niiden jalosteiden viennin arvo oli 6,4 miljardia euroa. Tämä on noin kolme neljännestä koko metsäteollisuuden viennin arvosta. Paperin ja kartongin tuotannosta vietiin 91 prosenttia.

Paperiteollisuuden viennissä suurin tuoteryhmä oli edelleen mekaaninen paino- ja kirjoituspaperi (aikakauslehtipaperi), jonka viennistä kertyi tuloja 2,3 miljardia euroa. Hienopaperien viennin arvo oli 1,6 miljardia euroa ja kartonkien yhteensä lähes saman verran. Pakkauspaperien ja muiden paperilajien mm. pehmopaperien viennin arvo ylsi yhteensä runsaaseen 400 miljoonaan euroon. Paperijalosteita vietiin runsaan 450 miljoonaan euron arvosta.

Sellun viennin arvo oli runsaat 500 miljoonaa euroa.

Puutuotteiden vienti riippuvainen rakentamisen määrästä

Kun päämarkkinamaissa rakentaminen väheni, myös puutuotteiden vienti ja kysyntä Suomesta supistuivat.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo väheni 30 prosenttia ja oli 1,6 miljardia euroa. Tästä valtaosa oli sahatavaraa, ja sahatavaran tuotannosta vietiin 70 prosenttia. Puulevyjä vietiin 380 miljoonan euron arvosta. Puutalojen ja muiden puutuotteiden viennin arvo oli yhteensä 318 miljoonaa euroa.

Puutuoteteollisuuden tuotteiden ostajamaista suurin oli Iso-Britannia ennen Japania, Saksaa ja Ranskaa.

Suomi riippuvainen vientimarkkinoista

”Talouden taantuma leikkasi vuonna 2009 tuntuvasti metsäteollisuustuotteiden kysyntää päämarkkinoilla ja samalla alan vientiä Suomesta. Vuonna 2009 metsäteollisuustuotteiden vienti oli 23 prosenttia edellisvuotta pienempi. Metsäteollisuuden osuus Suomen koko tavaraviennistä kuitenkin kasvoi 19,2 prosenttiin, kun Suomen koko viennin arvo väheni lähes kolmanneksen,” sanoo Käär.

”Viennin lasku oli suurimmillaan vuoden 2009 alkupuolella, mutta loiveni kesää kohti. Vuoden jälkipuoliskolla vientimäärät alkoivat kasvaa ja ylittivät vuoden lopussa niukasti edellisvuoden tason. Metsäteollisuustuotteiden keskimääräinen vientihinta oli vuonna 2009 noin kolme prosenttia alempi kuin edellisenä vuonna,” sanoo Käär.

Lisätietoja: Esa-Jukka Käär, pääekonomisti, Metsäteollisuus ry, p. 09 132 6616