Metsäteollisuustuotteiden vienti kohosi lähes 11 miljardiin euroon vuonna 2010

Tiedotteet |

Metsäteollisuustuotteiden vienti veti viime vuonna huomattavasti edellisvuotta paremmin. Suurin osa metsäteollisuuden vientituotteista oli paperia, kartonkia, sellua ja paperijalosteita.

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 10,8 miljardia euroa vuonna 2010, mikä oli 23 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Myös metsäteollisuuden osuus koko tavaraviennin arvosta nousi 21 prosenttiin, kun se vuonna 2009 oli 19,6 prosenttia.

Kolme neljännestä metsäteollisuuden viennistä Eurooppaan

EU-maiden osuus metsäteollisuuden viennistä vuonna 2010 oli 62 prosenttia ja muun Euroopan osuus 11 prosenttia. Aasian suuntautui viennistä 13 prosenttia ja Pohjois-Amerikkaan 5 prosenttia.

Asiakasmaista selvästi suurin oli edelleen Saksa, jonne alan tuotteita vietiin 2 miljardilla eurolla. Seuraavina suurimpien vientimaiden listalla olivat Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Venäjä.

Paperin ja kartongin tuotannosta suurin osa vientiin

Paperi- ja selluteollisuuden tuotteiden vienti kohosi 8,7 miljoonaan euroon, mikä oli 23 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Paperia, kartonkia ja niiden jalosteita vietiin reilut 11 miljoonaa tonnia, eniten Saksaan, Iso-Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja Espanjaan.

Sahatavaran vienti elpymässä

Puutuoteteollisuuden vienti kasvoi merkittävästi. Puutuoteteollisuuden tuotteita vietiin ulkomaille 2,2 miljardilla eurolla, mikä oli 22 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Pääosin vientiin meni sahatavaraa.

Vuonna 2010 saha- ja höylätavaraa vietiin Suomesta yhteensä 5,9 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2010 sahatavaran viennin määrä nousi 14 prosenttia ja viennin arvo 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Egypti pysyi suurimpana vientimaana.

Viennin osuus saha- ja höylätavaran tuotannosta oli 63 prosenttia vuonna 2010, kun se edellisvuonna oli 70 prosenttia. Viennin osuus laski kotimaan kysynnän merkittävän elpymisen myötä.

Puolet Suomen hyvinvoinnista rakennetaan viennillä

Metsäteollisuus on palannut suomalaisen viennin veturiksi taantuman jälkeen. Ala on parantanut kilpailukykyään omin toimin ja yritysten tuloksentekokyky on vahvistunut. Viime vuonna metsäteollisuuden tuotanto Suomessa nousi jo lähes taantumaa edeltäneelle tasolle.

Kun talous kasvaa, Suomi pärjää. On tärkeää aikaansaada otolliset olosuhteet kestävälle talouskasvulle ja tehdä päätöksiä, joilla taataan vientituloja ja työpaikkoja tuovan teollisuuden toimintamahdollisuuksia.