Metsäteollisuus vuonna 2014: Tilanne päämarkkinoilla Euroopassa jatkui haasteellisena – metsäteollisuus ilmoitti mittavista investoinneista Suomeen

Tiedotteet |

Euroalueen taloustilanne pysyi epävakaana vuonna 2014. Paperin kysynnän lasku hidastui hieman metsäteollisuuden päämarkkinoilla Euroopassa. Sahatavaran ja vanerin kysyntä kasvoi. Metsäteollisuuden kokonaisvienti pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Metsäteollisuus ilmoitti mittavista investointisuunnitelmista Suomeen.

”Odotamme tulevalta hallitukselta päätöksiä, jotka vahvistavat metsäteollisuuden toimintaympäristöä. Hallituksen on sitouduttava välttämään teollisuuden kustannusten nousua ja tarpeetonta sääntelyä on purettava, muuten etumatka kilpailijamaihin jatkaa kasvuaan”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Liikenneväylien kunnossapitoon ja korjaukseen on panostettava nykyistä enemmän. Perusväylien lisäksi alempiasteisen tieverkon täytyy olla kunnossa, jotta puu kulkee tehokkaasti metsistä tuotantolaitoksille.

”Investointien kannalta puun tarjonnan varmistaminen on välttämätöntä metsäteollisuudelle. Puun kysynnän ennakoidaan lisääntyvän 10 miljoonaa kuutiometriä. Jalostuskelpoista puuta ei tule ohjata valtion tuilla energiakäyttöön, joka kilpailee aidon ja kasvavan markkinaperusteisen kysynnän kanssa”, painottaa Timo Jaatinen.

Metsäteollisuuden uudistuminen edellyttää myös joustoja työpaikoilla ja uudistuksia työehtosopimuksiin.

Paperin kysyntä jatkoi laskuaan, kartongin ja sellun tuotanto lähes ennallaan

Vuonna 2014 Suomessa tuotettiin 10,4 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, mikä on noin 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013.

Paino- ja kirjoituspapereiden kysyntä jatkoi laskuaan kehittyneillä markkinoilla. Paino- ja kirjoituspapereita tuotettiin Suomessa lähes 6,1 miljoonaa tonnia, mikä on 3,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013.

Pakkauksiin tarkoitetun kartongin tuotanto puolestaan nousi hieman vuonna 2014 vuoteen 2013 verrattuna pakkausmateriaalien markkinoiden kasvun myötä. Kasvua oli 0,6 prosenttia.

Sellun tuotanto Suomessa laski hieman edellisvuoteen verrattuna ollen noin 7 miljoonaa tonnia. Vähennystä vuoteen 2013 verrattuna oli 0,9 prosenttia.

Sahatavaran ja vanerin tuotanto kasvoivat edellisvuodesta

Puutuotteille tärkeillä kotimaan markkinoilla rakentamisen elpyminen antoi odottaa itseään. Sahatavaran vienti kasvoi Euroopan suuriin vientimaihin Iso-Britanniaan ja Saksaan ja Euroopan ulkopuolisiin maihin, Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään tammi-marraskuussa.

Havusahatavaran tuotanto oli vuonna 2014 lähes 10,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 4,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Vanerin tuotannon arvioidaan kasvaneen noin 6 prosenttia, ollen lähes 1,2 miljoonaa kuutiota.

Biotuotetehdas suunnitteilla, maailman ensimmäinen puuraaka-ainetta käyttävä biojalostamo valmistui

Metsäteollisuudella on Suomessa suunnitelmissa tai valmisteilla noin 1,5 miljardin euron edestä investointeja.

Keväällä julkistettiin metsäteollisuuden siihen asti suurin investointisuunnitelma. Äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan arvo olisi toteutuessaan noin 1,1 miljardia euroa. Päätöstä investoinnin toteuttamisesta odotetaan keväällä 2015.

Lappeenrantaan valmistui maailman ensimmäinen, puupohjoista uusiutuvaa dieseliä valmistava biojalostamo. Biojalostamo aloitti kaupallisen tuotannon tammikuussa 2015.

Kymin sellutehtaan laajennus käynnistyi vuonna 2014, ja sen arvioidaan olevan valmis vuonna 2015.

Varkaudessa hienopaperikone muunnetaan pakkauskartongin raaka-aineen valmistukseen soveltuvaksi. Muutoksen arvioidaan olevan valmis vuonna 2015.

Helmikuussa 2015 ilmoitettiin uudesta, 43 milj. euron investoinnista puisten rakennuselementtien tuotantolinjaan Varkaudessa. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2016 toisella neljänneksellä.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry,
puh.09 132 6600.