Metsäteollisuus vuonna 2011: Alkuvuoden hyvä vire hiljeni loppuvuonna

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden tuotannon arvo vuonna 2011 kasvoi 20,8 miljardiin euroon, noin 2 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Metsäteollisuuden viennin arvo nousi 4 prosenttia.

Puutuoteteollisuuden viennin määrä kasvoi ennakkotietojen mukaan 4 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden vienti pysyi edellisvuoden tasolla.

Metsäteollisuuden alkuvuosi oli nousujohteinen, mutta loppuvuodesta eurooppalainen talouskriisi painoi myös metsäteollisuuden tuotantolukuja alas. Puukauppaa käytiin pitkän aikavälin keskiarvoihin nähden korkeilla hinnoilla, ja kesällä ja loppuvuotta kohti vilkastuvaan tahtiin. Talouskriisi laski loppuvuodesta energian ja päästöoikeuksien hintoja.

”Metsäteollisuuden tuotteet ovat Suomen tärkeimpien vientiartikkelien joukossa ja hyvin keskeisessä asemassa suomalaisten hyvinvoinnin kannalta”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. ”On siis ensiarvoisen tärkeää, että metsäteollisuudella on Suomessa hyvät edellytykset toimia.”

”Raamisopimuksen mukaiset työmarkkinaratkaisut tuovat metsäteollisuuteen ja sen logistiikkaketjuun työrauhan. On kuitenkin pidettävä huolta siitä, että kotimaan kustannustaso ei jatkossa riistäydy käsistä”, Jaatinen muistuttaa.

”Vuoden 2012 alussa toteutettu energiaveroleikkurin muutos oli oikea ratkaisu metsäteollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. On tärkeää, että kevennettyä energiaverotusta ei mitätöidä valtiontalouden tasapainottamiseksi uusilla veroilla. Työllistävän ja kasvua aikaansaavan teollisuuden kilpailukyvystä on huonompinakin aikoina pidettävä huolta", Jaatinen jatkaa.

Puutuoteteollisuudessa kasvua, massa- ja paperiteollisuus edellisvuoden tasolla

Suomen massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo vuonna 2011 säilyi edellisen vuoden tasolla. Sellua tuotettiin arviolta 6,7 miljoonaa tonnia, eli suunnilleen saman verran kuin vuonna 2010. Paperin ja kartongin arvioitu tuotantomäärä oli 11,3 miljoonaa tonnia, noin 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010.

Sahatavaran tuotanto nousi 7 prosentilla edellisvuodesta noin 10 miljoonaan kuutiometriin. Koko puutuoteteollisuuden vientimäärä kohosi ennakkotietojen mukaan noin 4 prosenttia.

Uudet innovaatiot luotaavat tulevaisuuden metsäteollisuutta

Kuluneen vuoden aikana on julkistettu useita metsäteollisuuden uusia tuotteita ja innovaatioita. Esimerkiksi mikrofibrillisellun tuotannossa on edetty esikaupalliselle asteelle ja ensimmäiset biojalostamoinvestoinnit ovat käynnistymässä.

Tulevaisuudessa metsäteollisuuden tuotteille on yhä enemmän kysyntää, kun uusiutumattomien materiaalien käytöstä siirrytään uusiutuviin ja kierrätettäviin tuotteisiin.

Lisätietoja antaa:
Anne Pirilä, viestintäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6645, 050 550 9480