Metsäteollisuus vahvistaa kasvun ja uudistumisen edellytyksiä lahjoittamalla neljä miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ja koko metsäklusteri on viime vuosina uudistanut tuotteitaan, palveluitaan ja rakenteitaan sekä parantanut kannattavuuttaan ja kilpailukykyään vahvistaakseen omin toimin asemaansa taantuman jälkeisillä markkinoilla.

Tuoreimpia askelmerkkejä kasvun ja uudistumisen edellytysten vahvistamisessa ovat neljän miljoonan euron lahjoitus Aalto-yliopiston perustamispääomaan ja metsäklusterin tutkimusstrategian päivitys.

”Metsäklusterin innovaatioympäristössä on viime vuosina tapahtunut paljon. Suomen ensimmäinen strategisen huippuosaamisen keskittymä Metsäklusteri Oy perustettiin vuonna 2007 toteuttamaan metsäklusterin yhteisiä tutkimusohjelmia. Myös muiden strategisen huippuosaamisen keskittymien toiminta on nyt täydessä vauhdissa,” sanoi Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Kari Jordan Metsäteollisuus tulevaisuuden rakentajana –seminaarissa, jossa luovutettiin metsäteollisuuden lahjoitus Aalto-yliopiston perustamispääomaan, Helsingissä tänään.

"Puutuotealan johtavat toimijat ovat niin ikään yhdistäneet voimansa ja muodostaneet puutuotealan yhteistutkimusorganisaatio Finnish Wood Research Oy:n. Myös kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä ja EU:n teknologiayhteisötoiminnassa on suomalainen metsäklusteri ollut aktiivinen," sanoi Jordan.

”Aalto-yliopiston perustaminen sekä VTT:n ja metsäteollisuusyritysten omistaman KCL:n yhdistäminen loivat Suomeen entistä vahvempia metsäklusterin osaamiskeskittymiä. Myös muiden metsäalan organisaatioiden työnjakoa ja toimintatapoja on kehitetty. Tutkimusta ja koulutusohjelmia on uudistettu vastaamaan edessä näkyviä tarpeita, mutta haasteita tutkimuskentän selkeyttämiseksi ja päällekkäisyyksien poistamiseksi on edelleen,” sanoi Jordan.

Aalto-yliopistolla edellytykset nousta kärkiluokkaan

”Uudistuvat ja uutta luovat metsäteollisuusyritykset tarvitsevat yhteistyökumppaneikseen kansainvälisiä huippukorkeakouluja, joihin Aalto-yliopisto ehdottomasti kuuluu. Ilman huippuluokan osaamista ja osaajia suomalaisesta puusta ei synny asiakkaiden ja kuluttajien tarvitsemia tuotteita ja uusia innovaatioita,” sanoi Kari Jordan.

”Näistä syistä metsäteollisuus on lahjoittanut neljä miljoonaa euroa Aalto-yliopiston perustamispääomaan metsäteollisuuden suomalaisen innovaatioympäristön vahvistamiseksi. Riittävillä resursseilla ja osaamispääoman järjestelmällisellä kasvattamisella Aalto-yliopisto voi nousta tutkimuksen ja opetuksen maailmanluokkaan, mikä luo perustaa myös metsäteollisuuden uudistumiselle.”

Aalto-yliopistolla on tärkeä rooli myös tänään julkaistun metsäklusterin tutkimusstrategian toteuttamisessa. Asiakkaan ja käyttäjän näkökulmat, uudet materiaalit ja palvelut sekä biotalous ovat tutkimusstrategiassa vahvasti esillä. Näihin Aalto-yliopistolta löytyy jo nyt erinomaista osaamista.

Tavoitteellisella ja rohkealla painopisteiden valinnalla ja panostuksella yliopistot ja korkeakoulut tekevät suomalaisesta osaamisesta ja tutkimuksesta kansainvälisesti korkeatasoista. Kun tutkimus ja koulutus ennakoivat yritysten tarpeita, löytyy liiketoiminnan ja nykyisten sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen osaamista ja valmiuksia.

Lisätietoja antaa:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6600

Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta ja innovaatiot,
puh. 09 – 132 6633, 040 589 1891