Metsäteollisuus uudistuu murroksen kautta

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden tuotantokustannukset ovat Suomessa nousseet nopeasti.

"Yritysten tehtävänä on toimia kannattavasti voidakseen tarjota työpaikkoja ja kehittää uutta liiketoimintaa. Toimintojen saneeraaminen ei ole itsetarkoitus, vaan välttämätön keino varmistaa suomalaisen tuotannon kilpailukyky haasteellisessa toimintaympäristössä. Lisäksi Suomen on pidettävä huolta kilpailukyvystään metsäteollisuuden toimintaympäristönä", sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila.

Samalla kun uudistetaan rakenteita, metsäteollisuus investoi uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Metsäteollisuuden uudistumisen tulokset näkyvät 5-10 vuoden aikajänteellä. Tämän päivän kassavirralla on kyettävä kehittämään tulevaisuutta. Kehityksen kohteena ovat erityisesti älykkäät tuotteet ja vähemmän pääomaa sitovat ratkaisut.

"Suomen hyvinvoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että metsäteollisuus voi vahvistaa toimintaedellytyksiään pitkäjänteisesti. Ala toimii suuressa murroksessa, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia kustannusrakenteeltaan terveille yrityksille. Kun kannattavuus on kunnossa, voidaan kehittää toimintaa ja tulevaisuuden innovaatioita", muistutti Brunila.

Metsäteollisuuden on kyettävä toimimaan Suomessa yhtä kannattavasti kuin muissakin toimintamaissa. Tämä edellyttää tuottavuutta parantavien toimintamallien ja teknologioiden nopeaa käyttöönottoa.

Metsätaloudesta tulisi kehittää kiinnostava elinkeino maamme haja-asutusalueille ja turvata puun tasainen saatavuus kilpailukykyiseen hintaan. Mikäli kotimaisen puun myynti nousisi teollisuuden tavoitetasolle, kasvaisivat valtion verotulot merkittävästi.

Metsäteollisuus tuo puuta puupulaan, koska kotimaan tarjonta ei riitä. Tuontipuun saatavuus alkaa kuitenkin heikentyä vuoden loppua kohden, koska myös Venäjällä aletaan sopeutua puun viennin pysähtymiseen vientitullien noustessa 50 euroon kuutiolta. Tuontipuukysymykseen on kaikin voimin ja kaikkia kanavia käyttäen yritettävä pikaisesti löytää ratkaisu, jolla turvataan teollisuuden toiminta ja työpaikat rajan molemmin puolin.