Metsäteollisuus tehostaa energiankäyttöä

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden vuotuiset energiakustannukset ovat noin miljardi euroa. Mitä tehokkaammin energiaa käytetään, sitä merkittävämpiä kustannussäästöjä saavutetaan.

Tehokkuuteen ja energian säästöön kannustavat paitsi taloudelliset kannustimet, myös vastuu ympäristöstä

Metsäteollisuudessa energiankäyttö on kasvanut hitaammin kuin tuotanto, sillä ala on investoinut jatkuvasti energiatehokkuuteen. Energiansäästön sopimuskaudella 1998 – 2005 metsäteollisuus investoi energiatehokkuuteen noin 115 miljoonaa euroa. Sopimustoiminnan avulla toimiala säästi noin 0,5 terawattituntia sähköä sekä 2 terawattituntia lämpöä ja polttoaineita. Tämä vastaa noin 120 000 omakotitalon vuotuista sähkö- ja lämpöenergiankulutusta laskettuna tavanomaisen omakotitalon kulutuksella 20 000 kWh/a.  

Metsäteollisuus on investoinut 2000-luvulla lähes miljardi euroa bioenergiaan. Toimenpiteet ovat osaltaan auttaneet pienentämään 40 prosenttia metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöjä tuotettua tonnia kohti vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset viitoittavat energiansäästöön

Vuoden 2007 lopulla allekirjoitettiin uuden sukupolven energiantehokkuussopimus. Sopimus kattaa aiempaa laajempana myös pienet ja keskisuuret energiankäyttäjät: myös saha- ja levyteollisuusyritykset voivat liittyä sopimukseen mukaan.   

Puitesopimuksen osapuolina ovat kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM), Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) sekä teollisuuden toimialajärjestöt. Toimialajärjestöt ja EK sitoutuvat edistämään energiansäästöä ja jäsenistönsä liittymistä energiansäästösopimukseen.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja elinkeinoelämän väliseen vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen sisältyy energian käytön ja tuotannon tehostamispotentiaalien kartoitus sekä säästösuunnitelman laadinta ja sen toteutus. Sopimukseen mukaan liittyvät yritykset sitoutuvat energiatehokkuuden jatkuvaan seurantaan ja uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon mahdollisuuksiensa mukaan.

Vapaaehtoinen energiatehokkuussopimus on joustava ja käytännössä hyvin toimiva tapa tehostaa energian käyttöä ilman normiohjaukseen liittyviä kielteisiä vaikutuksia. Energiatehokkuutta parantamalla vähennetään paitsi energian kulutusta myös hiilidioksidi- ja muita päästöjä.

Lisätietoja:

Ahti Fagerblom, energia-asiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6667 tai 040 820 9763