Metsäteollisuus tarvitsee sekä ydinvoimaa että puuraaka-aineen turvaavia energiapäätöksiä

Tiedotteet |

"Tulevat ydinvoimapäätökset ovat erittäin tärkeitä niin kaikkien suomalaisten tulevaisuuden kuin metsäteollisuuden kilpailukyvynkin kannalta. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita voidaan ylläpitää vain elpyvän talouden ja viennin avulla. Julkisen vallan tärkein tehtävä on tässä tilanteessa luoda kasvun kannustimia ja yritystoiminnan edellytyksiä", sanoi Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja, pääjohtaja Kari Jordan .

"Hallitus ja eduskunta käsittelevät lähiaikoina ydinvoiman rakentamista, uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä sekä energiaverotuksen kehittämistä koskevia päätöksiä. Metsäteollisuus odottaa ydinvoimaratkaisuja, jotka turvaavat riittävän ja kustannuksiltaan ennustettavan sähkön tarjonnan. On myös tärkeää, että kotimaisella päätöksenteolla vahvistetaan ainoan strategisen raaka-aineemme jalostusmahdollisuuksia laajasti suomalaista yhteiskuntaa hyödyttäen", Jordan muistutti.

"Energia on Suomelle merkittävä mahdollisuus. Vaikka maassamme toimii paljon energiaintensiivistä teollisuutta, meillä on myös monia mahdollisuuksia lisätä energian tuotantoa. Kustannustehokkaimmin tämä onnistuu metsäteollisuuden yhteydessä, jossa mittava uusiutuvan energian tuotanto seuraa tuotantotonnien kehitystä."

"Taantumasta johtuva metsäteollisuuden tuotannon notkahdus palautuu ennalleen talouden elpyessä. Lisäksi tuotantokapasiteetin arvioidaan kasvavan noin prosentilla vuodessa toiminnan tehostamisen ansiosta. Sähkön tarvetta lisäävät myös uudet tuotantolaitokset, biojalostamot, sekä entistä sähköintensiivisempien tuotteiden valmistus. Suomesta on myös poistumassa käytöstä vanhaa sähkön tuotantokapasiteettia, joka on korvattava uusilla investoinneilla."

Maailmanlaajuinen metsäteollisuuden murros tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kustannusrakenteeltaan terveille yrityksille. Kun yritykset voivat luottaa kotimaisen toimintaympäristön kykyyn tarjota riittävästi energiaa kilpailukykyisellä kustannustasolla, ne voivat keskittyä täysipainoisesti liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvuun.

Lisätietoja antaa:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry; 09 – 132 66 00

Taustatietoa toimituksille:

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajalle ympäröivään yhteiskuntaan ja vaikuttavat jopa 500 000 työpaikkaan. Suomen metsäklusteri tuo kolmanneksen maamme nettovientituloista.

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, noin 170 teollisen mittakaavan sahaa sekä 15 levytehdasta. Puun jalostus työllistää koko klusterissa noin 200 000 suomalaista ja sen taloudellisen jalanjäljen vaikutuspiirissä on noin 500 000 suomalaista.

Viestintäkontakti: Helena Aatinen, viestintäjohtaja,
puh. 09 – 132 66 45 tai 040-548 66 75