Metsäteollisuus tarvitsee puuta tasaisesti ja kilpailukykyiseen hintaan

Tiedotteet |

Suomen metsäteollisuuden puuraaka-ainekustannukset ovat puulajista riippuen jopa yli 50 prosenttia korkeammat kuin monilla kilpailijamailla. Raaka-ainekustannusten voimakkaat vaihtelut lisäävät alan suhdanneluonteisuutta.

Puun tasainen saanti kilpailukykyisellä kustannustasolla on välttämätöntä metsäteollisuuden kannattavalla tuotannolle ja investoinneille Suomessa. Alan kannattavuus on selvästi alle tavoitetason suhdannehuipusta huolimatta. Raaka-aine- ja työvoimakustannusten noustessa rajusti toiminnan tehostamisen tulokset uhkaavat valua hiekkaan.

"Puuraaka-aineen tasainen saatavuus kilpailukykyisellä kustannustasolla on erittäin tärkeää myös Suomen kansantaloudelle. Jos puuta saadaan yksityismetsistä käyttöön teollisuuden tavoittelema noin 60 miljoonaa kuutiota vuodessa, mikä on 15 miljoonaa kuutiota enemmän kuin vuonna 2006, Suomen bruttokansantuote kasvaa runsaat 900 miljoonaa euroa. Puun myynnistä ja jalostuksesta kertyisi valtiolle noin 300 miljoonaa euroa lisää verotuloja", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila. "Jokaisen puukuution hankinta kotimaasta lisää valtion, kaikkien suomalaisten, verotuloja yli 10 euroa."

Suomen metsäteollisuuden raaka-ainekustannukset ovat kilpailijamaita korkeammat

Havutukin tehdaskustannukset ovat Suomessa selvästi kalliimmat kuin kilpailijamaissa.  Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välinen ero on tällä hetkellä lähes 30 euroa kuutiolta.

Mekaanisen massateollisuuden käyttämä kuusikuitu on Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa lähes 20 prosenttia halvempaa. Maailman suurimmassa selluntuottajamaassa USA:ssa kuitupuu on 24 – 49 % halvempaa kuin Suomessa. Lehtikuitupuu on Etelä-Amerikassa jopa 42 – 64 prosenttia halvempaa Suomeen verrattuna.

Teollisuus käytti viime vuonna mekaanisen massan valmistukseen 9 miljoonaa kuutiota kotimaista kuusikuitua sekä sellun valmistukseen 13 miljoonaa kuutiota mäntykuitua ja 7 miljoonaa kuutiota koivukuitua. Ulkomailta teollisuuden käyttöön tuotiin kuitupuuta runsaat 12 miljoonaa kuutiota, josta suurin osa oli koivua.

Kantohintojen lisäksi puukustannuksiin tehtaalle toimitettuna vaikuttavat korjuu- ja kuljetuskustannukset.

Mekaaninen massa on sähköenergiaa käyttäen puusta hiertämällä valmistettua paperin raaka-ainetta. Sellu on puusta keittämällä valmistettua paperin raaka-ainetta. 

Katso myös graafit puun hinnoista:

Suomessa on kalleinta kuusitukkia.pdf
Kuusikuitupuun tehdashinta eri maissa.pdf
Lehtikuitupuun tehdashinta eri maissa.pdf

Lisätietoja:

Anu Islander, metsäasiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, 09 – 132 6678

www.metsateollisuus.fi