Metsäteollisuus tarvitsee jatkossakin runsaasti kotimaista puuta

Tiedotteet |

Metsätaloutta kehittämällä metsäteollisuuden puuhuolto voisi toimia nykyistä selvästi enemmän kotimaisella pohjalla. Kansantalouden näkökulmasta jätämme jatkuvasti hyödyntämättä uusiutuvan luonnonvaran tarjoamia mahdollisuuksia kestävään hyvinvointiin.

Metsäteollisuus investoi edelleen voimakkaasti kotimaahan toimintansa tehostamiseksi ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Investointien myötä tuotantolaitosten yksikkökoko Suomessa kasvaa. Tästä syystä metsäteollisuuden puuraaka-aineen tarve ei vähene toisin kuin Metsäntutkimuslaitoksen tänään julkistettavassa metsäteollisuuden tulevaisuutta luotaavassa selvityksessä arvioidaan.

Vuonna 2005 metsäteollisuus investoi kotimaahan noin 840 miljoonaa euroa, mikä on 22 prosenttia edellisvuotista enemmän. Suomalaisten metsäteollisuusyritysten kokonaisinvestoinnit olivat viime vuonna 2,8 miljardia euroa, mikä oli noin viidenneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Vaikka 70 prosenttia investoinneista suuntautui ulkomailla oleviin hankkeisiin, ovat samalla myös investoinnit kotimaahan kasvaneet.

"Metsäteollisuuden liiketoiminta Suomessa voi olla kannattavaa vain kun kilpailukyvyn peruselementit ovat kunnossa. Puuraaka-aineen ja energian saatavuus kilpailukykyiseen hintaan sekä tuottavuuden parantaminen ja alan uudistumisen varmistaminen ratkaisevat pitkällä tähtäyksellä Suomen kilpailukyvyn kansainvälisessä kilpailussa", sanoo toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry:stä.

Teollisuuden puuhuolto enemmän kotimaiselle pohjalle

Metsäteollisuuden vuotuinen puuntarve on noussut jo runsaaseen 75 miljoonaan kuutiometriin. Metsiemme vuotuinen kasvu on kuitenkin yli 80 miljoonaa kuutiota. Kun kotimaasta ei saada riittävästi puuta teollisuuden tarpeisiin – hakkuumahdollisuuksista vain 80 prosenttia on kyetty hyödyntämään – puun tuonti on noussut jo 20 miljoonaan kuutioon eli lähes neljännekseen vuotuisesta puuntarpeesta. Kehittyvällä metsäteollisuudella on kuitenkin jatkuvasti kysyntää kotimaasta kilpailukykyiseen hintaan markkinoille tulevalle puulle. 

Metsäsektorilla on suuri merkitys Suomen kansantaloudelle ja suomalaisten hyvinvoinnille. Maamme nettoviennistä metsäteollisuuden osuus on kolmannes. Ala työllistää välittömästi lähes 90 000 henkilöä ja välilliset vaikutukset mukaan lukien noin 200 000 suomalaista. Metsäsektorin merkitys työllistäjänä korostuu aluetalouksissa. Useilla kymmenillä paikkakunnilla metsäsektori on merkittävin työnantaja.

9.6.2006

Lisätietoja:            

Jouni Väkevä, asiamies, MMM, Metsäteollisuus ry, metsäpolitiikka,
puh. (09) 132 6620, 040 530 7164, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi