Metsäteollisuus tarjoaa kesätyötä tuhansille nuorille

Tiedotteet |

Metsäteollisuusyritykset ympäri Suomen työllistävät tulevana kesänä yli 4 000 nuorta. Kesätöihin palkataan niin paikkakuntien omia nuoria kuin opiskelijoitakin, jotka suorittavat opintoihin kuuluvan työharjoittelun yrityksissä.

Metsäteollisuuden tuotantolaitokset ovat merkittäviä työllistäjiä monella paikkakunnalla. Kesätyötehtävät vaihtelevat hallinnollisista tehtävistä tuotantotöihin ja metsänhoitoon.

Kesätyömahdollisuuksia tarjoaa lisäksi työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen "Tutustu työelämään ja tienaa" -työharjoitteluohjelma, johon myös Metsäteollisuus ry ja alan palkansaajajärjestöt osallistuvat.

Työelämään tutustuminen vaikuttaa opiskelupaikan ja alan valintaan

Metsäteollisuus on yhä enemmän biotaloutta, ja ala tarvitsee runsaasti monipuolista ja osaavaa työvoimaa. Kesätyöt ja harjoittelujaksot ovat paras tapa tutustua alaan.

Useiden tutkimusten mukaan nuoret haluavat mieluiten saada tietoa työpaikoista omakohtaisten kokemusten kautta. Juuri julkaistun Taloudellisen tiedotustoimiston ja Fountain Parkin raportin mukaan nuoret tarvitsevat runsaasti tietoa työelämästä koulutuspäätöksiä tehdessään. Siksi kokemus kesätöistä ja työelämän tutustumisjaksoilta vaikuttaa opiskelupaikan ja alan valintaan.

Metsäteollisuusyritykset tarjoavat koululaisryhmille mahdollisuuden tutustua alaan vierailemalla tuotantolaitoksilla. Tutustumiskäynnillä nuoret ja heidän opettajansa pääsevät näkemään alan työtehtäviä käytännössä, tutustuvat eri ammatteihin sekä tuotantolaitosten toimintaan ja tuotteisiin. Metsäteollisuus ry jakaa kouluille tukea bussikuljetuksiin alan yritysvierailuja varten.

Hyvissä hommissa metsäalalla

Metsäteollisuusyritykset ovat mukana Suomen metsäyhdistyksen koordinoimassa koululaisten työelämään tutustumishankkeessa "Hyvissä hommissa – metsäalalla", jonka tavoitteena on tarjota työelämään tutustumispaikkoja (TET) metsäalan organisaatioissa. Ohjelma on osa "Metsä puhuu" -nuorten tulevaisuushanketta.

Lisätietoja:

Anne Kettunen, tutkimus- ja koulutusasiantuntija, Metsäteollisuus ry, anne.kettunen @ forestindustries.fi, p. 040 833 2288