Metsäteollisuus tammi-syyskuu 2014: Metsäteollisuuden tuotantomäärät lähes ennallaan, vienti edellisvuoden tasolla

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden tuotantomäärät laskivat hieman sellun ja graafisen paperin osalta tammi-syyskuussa vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sahatavaran ja vanerin tuotanto nousivat. Kartongin tuotanto säilyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

Tammi-elokuussa metsäteollisuuden vienti, mukaan lukien huonekalut, oli 7,5 miljardia euroa. Viennin arvo oli vuoden 2013 tasolla.

Metsäteollisuudella on suunnitteilla noin 1,5 miljardin euron arvosta investointeja Suomeen, ja niiden arvioidaan lisäävän puunkäyttöä noin 10 milj. kuutiota vuosittain.

”Suomen ja koko Euroopan talousnäkymät ovat edelleen heikot eikä merkittävää kysynnän paranemista päämarkkina-alueillamme ole näköpiirissä. Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta metsäteollisuudella on usko tulevaan, mistä kertovat vireillä olevat mittavat investointihankkeet Suomeen”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Investoinnit tulee varmistaa toimivilla puumarkkinoilla ja logistiikalla, sillä puuta tarvitaan merkittävästi aiempaa enemmän. Kilpailukykymme parantamiseksi tarvitaan myös pitkäjänteisiä, teollisuutta tukevia energiaratkaisuja sekä tuottavuuden ja joustavuuden lisäämistä työmarkkinoilla”, painottaa Timo Jaatinen.

Paperiteollisuuden tilanne jatkui haasteellisena, sellun ja kartongin tuotanto laskivat lievästi

Paperiteollisuuden tuotantoa supisti tammi-syyskuussa 2014 erityisesti graafisten papereiden kulutuksen väheneminen. Graafisia paino- ja kirjoituspapereita tuotettiin tammi-syyskuussa yhteensä noin 4,6 miljoonaa tonnia, mikä on noin 4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Suomen paperituotannosta noin 60 prosenttia on graafisia paperilajeja.

Kartonkia tuotettiin tammi-syyskuussa 2014 lähes 2,2 miljoonaa tonnia. Kartongin tuotanto säilyi ennallaan vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Sellun tuotanto Suomessa oli tammi-syyskuussa noin 5,2 miljoonaa tonnia. Laskua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 2 prosenttia.

Saha- ja vaneriteollisuuden tuotanto kasvoivat hieman

Sahatavaran tuotanto kasvoi tammi-syyskuussa 7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli lähes 8,2 miljoonaa kuutiota. Vanerin tuotanto kasvoi 7 prosenttia ja oli hieman yli 850 000 kuutiota.

Puukauppa jatkui tasaisena, kantohinnoissa ei suuria muutoksia

Puukauppa jatkui tasaisena kesälomakauden jälkeen. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-syyskuussa yksityismetsistä 23,1 miljoonaa kuutiota puuta, mikä on prosentin enemmän kuin vuoden 2013 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 10,4 ja kuitupuun 11,9 miljoonaa kuutiota.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600.