Metsäteollisuus tammi-syyskuu 2013: Metsäteollisuuden tuotantomäärät ja vienti kasvoivat hieman edellisvuodesta

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat graafista paperia lukuun ottamatta tammi-syyskuussa. ”Tuotantomäärien kasvusta huolimatta suomalainen metsäteollisuus on menettänyt kilpailuasemia muun muassa korkean kustannusrakenteensa vuoksi. Paino- ja kirjoituspapereiden tilanne jatkuu erityisen vaikeana, sillä paperituotteissa on ylikapasiteettia koko Euroopassa”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Tammi-elokuussa metsäteollisuuden vienti kasvoi lähes 2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Viennin kasvu johtui pääasiassa sellun ja kartongin sekä sahatavaran viennin kasvusta.

Paperiteollisuuden tilanne jatkui vaikeana, sellu- ja kartonkituotanto kasvoivat

Paperiteollisuuden tuotantoa supisti tammi-syyskuussa 2013 erityisesti graafisten papereiden rakenteellinen sekä taloustaantumasta johtuva kulutuksen väheneminen. Graafisia paino- ja kirjoituspapereita tuotettiin tammi-syyskuussa yhteensä 4,8 miljoonaa tonnia, mikä on 4,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Suomen paperituotannosta noin 60 prosenttia on graafisia paperilajeja, joiden kulutus Euroopassa laski tammi-syyskuussa 2013 vuoden takaiseen verrattuna lähes 6 prosenttia.

Kartonkia tuotettiin tammi-syyskuussa 2,2 miljoonaa tonnia, noin 8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajankohtana. Tuotannon kasvun mahdollistivat Suomessa tehdyt investoinnit kartongin valmistuskapasiteettiin.

Sellun tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa oli 5,3 miljoonaa tonnia. Kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna oli 3,6 prosenttia.

Vakautumista saha- ja vaneriteollisuudessa

Sahatavaran vienti Eurooppaan jatkoi laskuaan. Vienti Euroopan ulkopuolelle, erityisesti Aasiaan, oli kuitenkin alkuvuonna vilkasta, joten kokonaisuudessaan sahatavaran vienti kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta.

Sahatavaran tuotanto kasvoi tammi-syyskuussa 4 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 7,4 miljoonaa kuutiota. Vanerin tuotanto kasvoi 5 prosenttia ja oli 800 000 kuutiota.

Puukauppa vilkasta, korkea raaka-ainekustannus heikentää yritysten kilpailukykyä 

Puukauppa oli edellisvuotta vilkkaampaa tammi-syyskuussa 2013. Metsäteollisuus osti puuta tammi-syyskuussa 22,9 miljoonaa kuutiota, noin 11 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 10,3 ja kuitupuun 11,8 miljoonaa kuutiota.

Kantohinnat nousivat edellisvuoteen verrattuna. Metsäteollisuuden lopputuotteiden markkinahintoihin nähden raaka-ainekustannus on korkealla, mikä lisää metsäteollisuuden kustannustaakkaa ja heikentää yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Metsäteollisuuden kustannustaakkaa alennettava

”Metsäteollisuuden kustannusrakenne on Suomessa yhä kestämättömällä tasolla. Lokakuussa hyväksytty keskitetty palkkaratkaisu ei paranna riittävästi metsäteollisuuden kilpailukykyä. Suomessa tuotanto- ja työvoimakustannukset ovat nousseet useiden vuosien aikana kilpailijamaita nopeammin. Paperituotteissa on ylikapasiteettia ja muun muassa metsäteollisuuden merkittävimmän vientituotteen painopaperin kysyntä on laskenut voimakkaasti viestinnän digitalisoitumisen vuoksi. Lisäksi metsäteollisuuden päämarkkinat Euroopassa kärsivät yhä taantuman vaikutuksista, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen painottaa.

”Vientivetoiselle metsäteollisuudelle on lankeamassa valtion toimesta uusia lisäkustannuksia satojen miljoonien eurojen edestä rikkidirektiivin ja voimalaitosten kiinteistöveron eli windfall-veron käyttöönoton seurauksena. Kustannusten nousu rapauttaa mahdollisuuksia harjoittaa kannattavaa metsäteollisuutta Suomessa, sillä kireässä markkinatilanteessa ei lisäkustannuksia pystytä kompensoimaan tuotteiden hintoja korottamalla. Windfall-veron käyttöönotosta tulisi luopua ja rikkidirektiivin kustannuksia kompensoida nopeavaikutteisilla toimenpiteillä. Keskitetyn palkkaratkaisun yhteydessä on sovittu alakohtaisista kehittämistoimista. Niissä on löydettävä ratkaisuja, joilla lisätään paikallista sopimista ja toiminnan joustavuutta”, Jaatinen muistuttaa.

Lisätietoja:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600