Metsäteollisuus tammi-maaliskuussa 2013: Talouden taantuma heikensi kysyntää päämarkkina-alueilla

Tiedotteet |

”Euroopan heikko taloustilanne heikentää suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymiä. Suomessa pitäisi keskittyä nyt toimenpiteisiin, joilla teollisuuden kustannustaakkaa kevennetään nopeavaikutteisesti”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyky tulee pitää kilpailijamaita kovemmassa kunnossa”, Timo Jaatinen muistuttaa. ”Esimerkiksi windfall-verosta tulisi luopua kokonaan jo päätetyn kevennyksen sijaan.”

”Kehysriihen rikkidirektiivin kompensaatiopaketissa ei ollut juurikaan keinoja, jotka lieventävät yritysten kuljetuskustannusten nousua välittömästi, kun direktiivi astuu voimaan vuoden 2015 alussa. Vientiteollisuus ei voi odottaa enää kauaa näitä päätöksiä. Suomen tulee muun muassa ottaa käyttöön EU:n päästökauppadirektiivin mahdollistamasta valtiontuki sekä dieselveron palautusjärjestelmä. Lisäksi väylämaksut ja ratavero tulee poistaa”, Jaatinen korostaa.

Rakennemuutos ravistelee graafisia papereita, pakkausmateriaalien tilanne valoisampi

Paperin ja kartongin tuotanto oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 2,7 miljoona tonnia, mikä on 2,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Kartonkia tuotettiin tammi-maaliskuussa 750 000 tonnia, lähes 17 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Nousun taustalla on Suomen kasvanut kartonkikapasiteetti sekä edellisvuoden vastaavan neljänneksen alhainen tuotantotaso.

Graafisten papereiden kulutus väheni Euroopassa alkuvuonna 5,5 prosenttia. Suomessa graafisia papereita tuotettiin 1,6 miljoonaa tonnia, 3,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden tammi-maaliskuussa. Vientihinnat ovat olleet laskussa viime syksystä lähtien. Paino- ja kirjoituspapereiden markkinoilla tilanne jatkuu erittäin hankalana ja rakennemuutos etenee.

Sellun tuotanto oli tammi-maaliskuussa 1,8 miljoonaa tonnia, 3,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Sellua jalostettiin kotimaassa edellisvuotista enemmän, joten vientitoimitusten määrä putosi 20,5 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Sellun markkinahinta on noussut viime syksystä lähtien.

Taloustaantuma kurittaa rakentamista ja sahatavaran kysyntää

Talouden taantuma heikentää sahatavaran kysyntää Euroopassa. Lisäksi Keski-Euroopan ankara talvi on siirtänyt rakennuskauden aloittamista, joten sahatavaratoimituksia on lykätty tavanomaista myöhemmäksi.

Sahatavaraa tuotettiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 2,5 miljoonaa kuutiota, noin 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vanerin tuotanto oli noin 270 000 kuutiota, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden tammi-maaliskuussa. Vanerin kysynnässä on ollut merkkejä vilkastumisesta, ja vaneritehtaiden lomautuksia on peruttu.

Suomessa rakentaminen jatkaa supistumistaan rakennusteollisuuden tuoreen arvion mukaan kuluvana vuonna 3 prosentilla. Kasvua odotetaan vasta vuodelle 2014.

Alkuvuoden puukauppa sujunut kohtuullisesti – kustannukset kovat

Metsäteollisuus osti tammi-maaliskuussa puuta 6,7 miljoonaa kuutiota, mikä on noin 7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä nousi 2,9 ja kuitupuun 3,6 miljoonaan kuutioon. Kantohinnat nousivat.

Kilpailukykyisen metsäteollisuuden säilyminen Suomessa edellyttää, että puuraaka-ainekustannukset pysyvät kohtuullisina suhteessa lopputuotteiden hintoihin. Erityisesti sahojen kilpailukyky on koetuksella korkeiden raaka-ainekustannusten takia.

Lisätietoja antaa

Timo Jaatinen

Toimitusjohtaja

(09) 132 6600