Metsäteollisuus tammi-kesäkuussa: tuotanto Suomessa kasvoi edelleen

Tiedotteet |

”Metsäteollisuuden tuotanto on elpynyt sekä taantumasta että rakennemuutoksesta. Taloustilanteen muututtua jälleen haasteellisemmaksi on tärkeää luoda otolliset puitteet metsäteollisuuden toimintaedellytyksille kotimaassa,” sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”EU:n heinäkuussa julkistaman rikkidirektiivin Itämeren alueen tiukennus uhkaa nostaa metsäteollisuuden kuljetuskustannuksia, mikä vaarantaa alan suomalaisten tehtaiden kilpailukykyä. Hallituksen aktiivisuus yhdessä muiden Itämeren valtioiden kanssa on välttämätöntä Suomen vientiteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja päätöksen kustannusvaikutusten torjumiseksi,” muistuttaa Jaatinen.

”Puolet Suomen hyvinvoinnista rakennetaan viennillä. Siksi on tärkeää ylläpitää teollisuuden toimintaedellytyksiä, sillä ne tuovat vientituloja ja työpaikkoja.”

Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa kasvoi selvästi tammi-kesäkuussa

Metsäteollisuuden tuotannon arvon tammi-kesäkuussa arvioidaan olleen noin 10,5 miljardia euroa, mikä oli noin 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin samaan aikaan.

Tammi-kesäkuussa 2011 Suomessa tuotettiin sellua 3,5 miljoonaa tonnia sekä paperia ja kartonkia 5,8 miljoonaa tonnia. Paperin ja kartongin tuotanto oli samalla tasolla kuin vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sellua tuotettiin 2 prosenttia enemmän vertailuajankohtaan nähden. Sellun hinta on jatkanut edelleen nousuaan ja eri paperilajien hinnat ovat alkuvuoden hinnankorotusten jälkeen pysyneet melko tasaisena.

Sahatavaraa tuotettiin tammi-kesäkuussa noin 5,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa vuosi sitten. Vanerin tuotanto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 16 prosenttia. Rakentaminen on virkistynyt joillakin alueilla Euroopassa, kuten Pohjoismaissa.

Huhti-kesäkuussa metsäteollisuus osti 7 miljoonaa kuutiota puuta ja kysyntää riitti kaikille puutavaralajeille. Ostomäärä yli kaksinkertaistui vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Puun hinnat ovat tällä hetkellä korkeimmillaan muutamaan vuoteen sekä korkealla myös suhteutettuna 2000-luvun keskimääräiseen hintatasoon.

Lisätietoja:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6600

Ajankohtaiskatsaus huhti-kesäkuu 2011

http://twitter.com/metsateollisuus