Metsäteollisuus tammi-kesäkuussa: Tuotanto lähenee taantumaa edeltänyttä tasoa

Tiedotteet |
Tammi-kesäkuussa Suomessa tuotettiin 5,8 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia sekä 3,4 miljoonaa tonnia sellua ja lähes 5 miljoonaa kuutiota sahatavaraa. Kysynnän vahvistuessa tuotannon kasvu nopeutui edelleen vuoden toisella neljänneksellä ja läheni jo taantumaa edeltänyttä tasoa. 

"Suomalainen metsäteollisuus on parantanut kilpailukykyään ja kannattavuuttaan sekä kohentanut asemiaan elpyvillä markkinoilla. Mittavan rakennemuutoksen vaikutukset alkavat näkyä ja kilpailukykyiset tehtaat ovat voineet kasvattaa tuotantoaan kysynnän tahtiin. Tuotannon kasvu näkyy niin puumarkkinoiden vilkastumisena kuin sähkönkulutuksen lisääntymisenäkin", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

"Talouden elpyessä suunta on hyvä, mutta työtä kotimaisen toimintaympäristön ja kannattavuuden parantamiseksi on jatkettava. Tällä hetkellä erityisesti energia- ja raaka-ainekustannuspaineet ovat merkittäviä huolenaiheita."

"Metsäteollisuuden energia- ja polttoaineverot uhkaavat nousta yli 90 miljoonaa euroa parissa vuodessa, mikäli valtion ensi vuoden budjetin veronkorotukset lyödään lukkoon valtiovarainministeriön esittämässä muodossa", muistuttaa Timo Jaatinen. Energiaverot ovat jo nykyisellään merkittävästi suuremmat kuin kilpailijamaissa ja suunnitellut veronkorotukset nostaisivat ne moninkertaisiksi.
 
Tammi-kesäkuussa Suomen metsäteollisuustuotannon arvo oli Metsäteollisuus ry:n ennakkotietojen mukaan runsaat 9,5 miljardia euroa. Tästä 3 miljardia euroa syntyi puutuoteteollisuudesta ja 6,5 miljardia euroa massa- ja paperiteollisuudesta.

Kysynnän vahvistuessa myös sellun ja sahatavaran hinnat ovat nousseet, mikä on kasvattanut tuotannon arvoa. Toisella vuosineljänneksellä tuotannon arvon ennakoidaan kohonneen noin 5,2 mrd. euroon, mikä on 50 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Metsäteollisuus on alkuvuonna vetänyt myös Suomen viennin hyvään kasvuun. Metsäteollisuuden viennin arvo (huonekalut ml.) kasvoi toukokuussa 35 prosenttia vuotta aiemmasta. Tammi-toukokuussa metsäteollisuustuotteita vietiin 4,1 miljardin euron arvosta, mikä oli 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuustuotteiden osuus tavaraviennistä oli 22 prosenttia.

Lisätietoja antaa:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6600

LINKIT:

Lue lisää: Tammi-kesäkuun ajankohtaiskatsaus

Lue lisää: Budjettiesitys heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä huomattavasti (tiedote)

Lue lisää: Metsäteollisuuden sähkönkulutus kasvanut edelleen huhti-kesäkuussa (kuvio)