Metsäteollisuus tammi-kesäkuussa 2012: Vaikea markkinatilanne heikensi metsäteollisuuden tuotantoa ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden tuotantomäärät laskivat tai pysyivät ennallaan haasteellisessa toimintaympäristössä vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on turvattava metsäteollisuuden kustannuskilpailukyky.

"Hallitukselta tarvitaan elokuun lopun budjettiriihestä konkreettisia keinoja, joilla suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyky saadaan turvattua. Esimerkiksi rikkidirektiivin aiheuttamat kustannusvaikutukset on kompensoitava täysimääräisesti. Muita nopeavaikutteisia toimenpiteitä ovat väylämaksuista luopuminen sekä dieselveron palautusjärjestelmä raskaalle liikenteelle. Teollisuuden kustannuksia laskisi myös päästökauppadirektiivin sallima valtiontuki", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Suomessa tuotettiin tammi-kesäkuussa 2012 paperia ja kartonkia yhteensä 5,2 miljoonaa tonnia. Tuotanto väheni edellisvuodesta 10 prosenttia. Graafisten papereiden kulutus päämarkkina-alueella Euroopassa oli eurokriisin vuoksi edelleen matalalla tasolla, mikä näkyi Suomen tuotantoluvuissa. Paperin vientimäärä tammi-toukokuussa laski 12 prosenttia ja kartongin vienti 8,5 prosenttia. Paperi- ja kartonkituotteiden hinnat pysyivät vakaina edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Sellua tuotettiin Suomessa tammi-kesäkuussa 3,4 miljoonaa tonnia eli suunnilleen saman verran kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2011. Sellun vienti kohosi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,3 miljoonaan tonniin, mikä on 19 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Sahatavaraa tuotettiin tammi-kesäkuussa 5,0 miljoonaa kuutiota eli 3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vanerin tuotanto laski edellisvuodesta 6 prosenttia ja oli 520 000 kuutiota. Sahatavaran vienti kohosi tammi-toukokuussa 2,75 miljoonaan kuutioon, mikä on 5,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Sahatavaran vientihinnat laskivat 3 prosenttia viime vuoden tammi-toukokuun tasosta. Kysyntää heikentää erityisesti Euroopassa hiljentynyt rakentaminen.

Puukauppa oli vilkasta vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Metsäteollisuus osti tammi-kesäkuussa puuta yhteensä 14,8 miljoonaa kuutiota, mikä on 53 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Teollisuuden raakapuukustannukset ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat korkeat suhteessa lopputuotteiden markkinahintoihin, mikä osaltaan heikensi metsäteollisuuden kustannuskilpailukykyä.

Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600