Metsäteollisuus tammi-kesäkuu 2013: Markkinatilanne Euroopassa jatkui haastavana – kotimaiset kustannukset pidettävä kurissa

Tiedotteet |

Suomen metsäteollisuuden tuotanto oli alkuvuonna 2013 hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla. Markkinatilanne jatkui taantumasta johtuen erittäin haasteellisena. ”Metsäteollisuus ei kestä jatkuvaa kotimaisten kustannusten nousua”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. 

”Suomessa kustannukset ovat taantumasta huolimatta nousseet. Kaikki kotimaassa syntyvät lisärasitteet heikentävät vientiteollisuuden kilpailukykyä. Syksyn budjettiriihessä ja työmarkkinaneuvotteluissa on tehtävä ratkaisuja, joilla vientiyritysten toimintaedellytyksiä parannetaan kilpailijamaihin verrattuna nopeasti ja pitkäjänteisesti”, Timo Jaatinen jatkaa.

Metsäteollisuuden osuus Suomen tammi-toukokuun koko viennin arvosta oli yli 20 prosenttia. Tästä massa- ja paperiteollisuuden osuus oli vajaat 16 ja puutuoteteollisuuden reilu 4 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-kesäkuussa 2013 hieman edellisvuotta korkeammalle tasolle.

”Metsäteollisuudessa tehdyt tehostamistoimet ovat osin auttaneet pitämään yllä kotimaista tuotantoa”, Jaatinen muistuttaa.

Paperiteollisuudella vaikeaa, sellu- ja kartonkituotanto kasvoivat

Paperiteollisuuden tuotantoa supisti alkuvuonna 2013 erityisesti graafisten papereiden rakenteellinen sekä taloustaantumasta johtuva kulutuksen väheneminen. Graafisia papereita tuotettiin tammi-kesäkuussa yhteensä 3,1 miljoonaa tonnia, mikä on 3,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Suomen paperituotannosta noin 60 prosenttia on graafisia paperilajeja, joiden kulutus Euroopassa laski alkuvuonna 2013 vuodentakaiseen verrattuna yli 6 prosenttia.

Kartonkia tuotettiin tammi-kesäkuussa 1,5 miljoonaa tonnia, eli 10,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 vastaavana ajankohtana. Tuotantoa kasvattivat Suomessa tehdyt investoinnit kartongin valmistuskapasiteettiin.

Sellun tuotanto Suomessa tammi-kesäkuussa 2013 oli 3,6 miljoonaa tonnia. Kasvua edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna oli 4,4 prosenttia.

Epävarmuus jatkui saha- ja vaneriteollisuudessa

Euroopan taloustaantuma painoi saha- ja vaneriteollisuuden tuotteiden kysyntää yhä alaspäin, ja vienti Eurooppaan laski 2 prosenttia. Puutuoteteollisuus on saanut kuitenkin kaivattua piristystä viennistä Euroopan ulkopuolelle, jonne vienti kasvoi 16 prosenttia. Sahateollisuuden suhdannetilanne jatkuu heikkona, sillä taloudessa ei odoteta nopeita käänteitä parempaan.

Sahatavaran tuotanto kasvoi vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 5,3 miljoonaa kuutiota. Vanerin tuotanto nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 5 prosenttia edellisvuodesta noin 550 000 kuutioon.

Puukauppa edellisvuotta vilkkaampaa

Puukauppa oli edellisvuotta vilkkaampaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Metsäteollisuus osti puuta tammi-kesäkuussa 16,2 miljoonaa kuutiota, noin 8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 7,3 ja kuitupuun 8,3 miljoonaa kuutiota.

Kantohinnat nousivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Metsäteollisuuden lopputuotteiden markkinahintoihin nähden puun hinta on korkealla, mikä lisää metsäteollisuuden kustannustaakkaa ja heikentää yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Lue lisää:

Metsäteollisuuden toimialakatsaus tammi-kesäkuu 2013

Lisätietoja antaa

Timo Jaatinen

Toimitusjohtaja

(09) 132 6600