Metsäteollisuus Suomessa 2009: Lasku taittui vuoden lopulla, tilanne jatkuu haasteellisena

Tiedotteet |

Maailmantalouden taantuma leikkasi metsäteollisuustuotteiden kysyntää tuntuvasti vuonna 2009. Vuoden jälkipuoliskolla tuotanto kohosi kevään pohjalukemista.

Vuonna 2009 metsäteollisuustuotannon arvo oli Metsäteollisuus ry:n ennakkotietojen mukaan Suomessa noin 15 miljardia euroa. Tuotannon arvosta noin 4 miljardia euroa syntyi puutuoteteollisuudesta ja 11 miljardia euroa massa- ja paperiteollisuudesta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä alan tuotannon arvo oli noin 4 miljardia euroa.

Rakennemuutoksen kautta vahvoja toimijoita taantumasta nouseville markkinoille

"Suomalainen metsäteollisuus on uudistanut rakenteitaan ja tehostanut toimintaansa voimakkaasti ja alalla on hyvät menestymisen lähtökohdat taantuman väistyessä. Työ kustannuskilpailukyvyn ja tulevaisuuden mahdollisuuksien eteen jatkuu", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.  

"Kotimaan poliittisilla päätöksillä luodaan pitkälti vientiteollisuuden toimintaedellytykset Suomessa. Metsäteollisuuden sähköntarve kasvaa, minkä vuoksi energiapäätökset vaikuttavat suuresti sekä metsäteollisuuden että Suomen tulevaisuuteen. Työmarkkinakentässä on tärkeää päästä tuottavuutta parantaviin ratkaisuihin. Markkinoiden elpyessä myös kotimaisen puun tasainen saatavuus kilpailukykyiseen hintaan nousee yhä tärkeämmäksi kysymykseksi."

Teollisuudenaloista metsäteollisuus käyttää suhteellisesti eniten kotimaisia panoksia. Siten yhteiskunnan muiden sektoreiden kustannukset vaikuttavat merkittävästi metsäteollisuuden kilpailukykyyn.

Akuuttia huolta alalle aiheuttavat AKT:n laittomat työtaistelut, jotka vaikeuttavat vientitoimituksia, lisäävät yritysten kuljetuskustannuksia ja johtavat herkästi tuotannon siirtymiseen epävarmaksi tavarantoimittajaksi koetusta Suomesta muihin maihin.

Lisätietoja:

Metsäteollisuuden tuotanto supistui taantuman puristuksessa

Korkeat kustannukset ja vähäinen rakentaminen kurittivat saha- ja levyteollisuutta

Rakentamisen yleisnäkymissä varovaista toiveikkuutta

Taantuma heijastui raaka-aineen ja enrgian kulutukseen

Vuosi 2009 oli haastava puusepänteollisuudelle

 

Taustatietoa toimituksille:
Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, noin 170 teollisen mittakaavan sahaa sekä 15 levytehdasta. Puun jalostus työllistää koko klusterissa noin 200 000 suomalaista ja sen taloudellisen jalanjäljen vaikutuspiirissä on noin 500 000 suomalaista.

Suomessa on runsaasti kestävästi hyödynnettävissä olevaa raaka-ainetta, alan moderneimpiin kuuluva metsäteollisuuden tuotantokoneisto, hyvin hoidetut ympäristöasiat ja eturivin osaamista sekä metsäklusterin vahvuudet ja toimiva innovaatioympäristö.

Suomen metsäteollisuus valmistaa lähes 100 miljoonan eurooppalaisen paperituotteet ja 50 miljoonan asiakkaan puutuotteet. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi puuvarojen, kestävän metsätalouden ja alan eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja,
09 132 6645, 040  548 6675