Metsäteollisuus Suomen suurin vientiala vuonna 2015

Tiedotteet |

Metsäteollisuus nousi viime vuonna suurimmaksi vientialaksi. Tullin maanantaina julkistaman vientitilaston mukaan puu- ja paperiteollisuuden osuus oli 21,7 prosenttia Suomen kokonaisviennistä. Erityisesti sellun ja kartongin kysyntä kasvattivat metsäteollisuuden vientiä. Edellisen kerran metsäteollisuus oli viennin ykkönen vuonna 2010.

Toiselle sijalle vientitilastossa ylsivät kone- ja kulkuneuvoteollisuuden tuotteet, joiden osuus viennistä oli 21 prosenttia. Kolmanneksi suurin vientiala oli kemianteollisuus. Sen osuus viennistä oli 18,8 prosenttia.

Investoinnit lisäävät uudistustarvetta

Metsäteollisuuden investoinnit ovat kääntyneet kasvuun. Myönteisen kehityksen jatkuminen edellyttää kuitenkin kilpailukyvyn parantamista.

”Suomalainen tuotanto kärsii edelleen työn kalliista hinnasta ja jäykistä työehdoista. Herkkä toimitusketju on myös altis häiriöille. Siksi laittomat lakot ja kohtuuttomat tukitoimet pitäisi saada kuriin. Keskeisissä kilpailijamaissa ne eivät ole ongelma. Suomen toimimaton työrauhajärjestelmä pitää uudistaa pikaisesti”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Metsäteollisuus on biotalouden merkittävin osa-alue, joka tarvitsee uusia osaajia sekä riittävästi kustannuskilpailukykyistä puuraaka-ainetta.

”Seuraavan kymmenen vuoden aikana neljännes metsäteollisuuden henkilöstöstä eläköityy. Julkisen vallan tulee huolehtia riittävän koulutuksen järjestämisestä kansallisella ohjauksella, jotta alalle saadaan jatkossa tarvittava määrä osaajia. Voimakkaasti kasvavan kysynnän vastapainoksi puun tarjontaa tulee myös merkittävästi vahvistaa kunnianhimoisilla päätöksillä”, Jaatinen toteaa.

Metsäteollisuuden viennin kokonaisarvo kasvoi viime vuonna 2,9 prosenttia 11,6 miljardiin euroon, kun mukaan luetaan huonekalut.

Metsäteollisuuden kuljetuksista 90 prosenttia kulkee meriteitse.

”Suomen ei tule hyväksyä mitään sellaista epätasa-arvoisesti kohdennettua merenkulun ympäristö- tai muuta lisäsääntelyä, mikä heikentää suomalaisen teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä”, sanoo Jaatinen.

Lisätiedot: Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600