Metsäteollisuus ry:n Stefan Sundman Saimaa Summit -tapahtumassa: Metsäteollisuus tarjoaa monipuolisia ilmastoratkaisuja – jos niin halutaan

Tiedotteet |

Suomella on mahdollisuus nousta biotalouden edelläkävijäksi uusiutuvan puun monipuolisena hyödyntäjänä. Poliittisilla ratkaisuilla ja pitkäjänteisellä energia- ja ilmastopolitiikalla voidaan merkittävästi edistää kehittymistä johtavaksi biotaloudeksi.

"Metsäteollisuudella on osaamista sekä toimivat infrastruktuuri- ja logistiikkaratkaisut biomassan kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen. Puu- ja paperituotteiden ohella jalostetut uuden sukupolven biopolttoaineet, biomuovit ja biokemikaalit edistävät tulevaisuudessa kestävää tuotantoa ja kulutusta", sanoi Metsäteollisuus ry:n energia- ja ympäristöjohtaja Stefan Sundman Saimaa Summit -tapahtumassa tänään. Savonlinnassa pidetyn seminaarin aiheena olivat tulevaisuuden energiset vastaukset ympäristön huutoon.

Energiapolitiikan on oltava pitkäjänteistä ja ennakoitavaa

Metsäteollisuuden uusien tuotteiden tuotanto edellyttää varmuutta energian saannista kilpailukykyiseen hintaan myös tulevaisuudessa. Biojalostamoiden ja alan muiden investointien saaminen kotimaahan edellyttää, että muutkin kustannukset, energiapolitiikan ohjauskeinot ja verotus ovat kilpailukykyisellä tasolla.

Kohti vähähiilistä biotaloutta

Suomalainen metsäteollisuus on suurin uusiutuvan energian tuottaja, käyttää valtaosin vähäpäästöistä sähköä ja hiilidioksidipäästöt ovat tuotantoon nähden pienet. Suomen metsäteollisuus tuottaa sekä 150 miljoonan ihmisen puu- ja paperituotteet että tuotantoprosessien osana 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta.

Metsäteollisuuden käyttämästä sähköstä noin 80 prosenttia on hiilidioksidivapaata. Ala tuottaa omissa tehdasvoimalaitoksissaan pääosin puulla noin 40 prosenttia tarvitsemastaan sähköstä. Ostosähköstä suurin osa tuotetaan vähäpäästöisellä vesivoimalla ja ydinvoimalla.

Lisätietoja antaa:
Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 040 – 535 0501