Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana jatkava Juha Vanhainen: Seuraavat työehtosopimukset neuvoteltava liittotasolla

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2013 jatkaa Stora Enso Oyj:n Suomen maajohtaja Juha Vanhainen.  Hallituksen varapuheenjohtajista tehtävässään jatkaa toimitusjohtaja Ilkka Hämälä Metsä Fibre Oy:stä. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin johtaja Heikki Vappula UPM-Kymmene Oyj:stä.

Puheenjohtajiston lisäksi hallituksen työvaliokunnassa jatkavat toimitusjohtaja Pekka Kopra Versowood Oy:stä, hallituksen puheenjohtaja Olli Poutanen ER-Saha Oy:stä, toimitusjohtaja Sari Rämö DS Smith Packaging Finland Oy:stä sekä teollisuusneuvos Jouko Virranniemi Pölkky Oy:stä.

Metsäteollisuus ry:n hallitukseen vuodelle 2013 valittiin 28 jäsenyrityksen edustajaa. Uusia hallituksen jäseniä ovat tehtaanjohtaja Heikki Mustaniemi Georgia Pacific Nordic Oy:stä, vt. toimitusjohtaja Kari Nurmi Billerud Finland Oy:stä, toimitusjohtaja Tapio Pitkänen Omatalo Oy:stä, toimitusjohtaja Timo Rautalahti Mondi Lohja Oy:stä sekä johtaja Heikki Vappula UPM-Kymmene Oyj:stä.

Kilpailuhaitat purettava tuotannon ja työpaikkojen turvaamiseksi

”Nyt tarvitaan pikaisia päätöksiä vientiteollisuuden kilpailuhaittojen purkamiseksi, jotta kotimainen tuotanto ja työpaikat saadaan turvattua.  Suomen vero- ja kustannusrakenne jäädyttää jo nyt investointeja kotimaiseen teollisuuteen, ja uudet lisäkustannukset muun muassa rikkidirektiivin voimaantulosta uhkaavat ohjata metsäteollisuuden tuotantoa pois Suomesta”, sanoi Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Juha Vanhainen järjestön syyskokouksessa tänään Helsingissä.
 
”Työvoimakustannukset ovat yksi keskeisimmistä kilpailukykyymme vaikuttavista tekijöistä, ja tämä yhdistettynä heikkoon markkinatilanteeseen johtaa siihen, että metsäteollisuudessa on tehtävä joustavampia ja kilpailukykyä paremmin tukevia työmarkkinaratkaisuja. Sama pätee myös muihin, metsäteollisuutta palveleviin aloihin, kuten satamiin, joiden palkkakustannuksia lankeaa metsäteollisuuden maksettavaksi. Tuleva sopimuskierros tulee käydä liittokohtaisesti ja julkisen sektorin palkkakustannuksia tulee hillitä”, muistutti Vanhainen.
 
”Myös puuraaka-aineen kustannus ja tasainen saatavuus vaikuttavat merkittävästi suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyyn. Puu- ja metsäpalvelumarkkinoilla on varmistettava tasapuolinen markkina-asema kaikille toimijoille. Lisäksi poliittisilla päätöksillä tulee kannustaa aktiiviseen ja kestävään metsätalouteen sekä puun tarjonnan lisäämiseen. Nykyistä yrittäjämäisempi metsänomistus ja toimivat verokannustimet tarjoavat tähän hyvät lähtökohdat”, sanoi puheenjohtaja Vanhainen.

Metsäteollisuus ry:n hallituksen kokoonpano vuonna 2013 on seuraava:

Toimitusjohtaja Jussi Aine, Puustelli Group Oy
Toimitusjohtaja Arto Huurinainen, Tornator Oy
Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Fibre Oy
Pääjohtaja Kari Jordan, Metsä Group
Toimitusjohtaja Lauri Junnila, Pankaboard Oy
Toimitusjohtaja Kalle Kantola, Haapajärven Ha-Sa Oy
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen, Stora Enso Oyj
Toimitusjohtaja Pekka Kauranen, Harvestia Oy
Toimitusjohtaja Pekka Kopra, Versowood Oy
Toimitusjohtaja Juha Koukka, Savon Sellu Oy
Toimitusjohtaja Juha Kuusisto, Veljet Kuusisto Oy
Tehtaanjohtaja Heikki Mustaniemi, Georgia Pacific Nordic Oy
Toimitusjohtaja Jyri Nenonen, Kinnaskoski Oy
Varatoimitusjohtaja Kari Nikkanen, Olavi Räsänen Oy
Vt. toimitusjohtaja Kari Nurmi, Billerud Finland Oy
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj
Toimitusjohtaja Tapio Pitkänen, Omatalo Oy
Hallituksen puh.joht. Olli Poutanen, ER-Saha Oy
Toimitusjohtaja Kyösti Pöyry, Paperinkeräys Oy
Toimitusjohtaja Timo Rautalahti, Mondi Lohja Oy
Toimitusjohtaja Sari Rämö, DS Smith Packaging Finland Oy
Hallituksen puh.joht. Pekka Sairanen, Puusepänteollisuus ry
Mill Director Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy
Toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari, Kotkamills Oy
Maajohtaja Juha Vanhainen, Stora Enso Oyj
Johtaja Heikki Vappula, UPM-Kymmene Oyj
Teollisuusneuvos Jouko Virranniemi, Pölkky Oy
Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy