Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Juha Vanhainen OP-Pohjolan metsäpäivässä: Puun saatavuus keskeistä metsäteollisuuden kilpailukyvylle

Tiedotteet |

"Suomessa on hyvät edellytykset puun käytön lisäämiseen, mikä hyödyttää sekä metsäteollisuutta että metsänomistajia. Ympäristötietoisuuden kasvu lisää uusiutuvan ja kierrätettävän puun kysyntää. Esimerkiksi puurakentamisessa on Suomessa paljon hyödyntämätöntä potentiaalia", sanoo Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Juha Vanhainen tänään OP-Pohjolan Metsäpäivässä Oulussa.  Puun hyvien

"Suomessa on hyvät edellytykset puun käytön lisäämiseen, mikä hyödyttää sekä metsäteollisuutta että metsänomistajia. Ympäristötietoisuuden kasvu lisää uusiutuvan ja kierrätettävän puun kysyntää. Esimerkiksi puurakentamisessa on Suomessa paljon hyödyntämätöntä potentiaalia", sanoo Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Juha Vanhainen tänään OP-Pohjolan Metsäpäivässä Oulussa. 

Puun hyvien ympäristö- ja ilmasto-ominaisuuksien lisäksi metsäalan tulevaisuuden kannalta on olennaista, että metsäteollisuuden toimintaympäristö pidetään kilpailukykyisenä.

"Suomeen on luotava positiivinen kierre, jossa monipuolistuva puunjalostus työllistää, tuottaa vientituloja ja uusiutuvaa energiaa. Näin luodaan edellytyksiä uusille investoinneille. Perinteinen metsäteollisuus on sydän, joka pumppaa elinvoimaa metsäteollisuuden uusiin liiketoimintoihin. Panostamalla puunjalostukseen Suomi voi profiloitua biotalouden kärkimaaksi ja turvata kotimaisiin tuotantopanoksiin nojaavat vientitulot myös tulevaisuudessa", Vanhainen sanoo.

Puun saatavuus on Juha Vanhaisen mukaan yksi keskeisistä suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Poliittisilla päätöksillä tulee kannustaa aktiiviseen ja kestävään metsätalouteen sekä puun tarjonnan lisäämiseen.

"Kestävästi hyödynnettävää puuta Suomen metsissä riittää kaikille käyttäjille, kunhan vain huolehditaan siitä, että oikea puu ohjataan oikeaan käyttöön: ainespuu jalostukseen ja loput energian tuotantoon", Vanhainen muistuttaa. 

Metsäteollisuus ei kestä lisäkustannuksia

Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttavat puun saatavuuden lisäksi muun muassa työvoiman, energian ja kuljetuskustannusten hinnat. Eniten huolissaan Vanhainen on EU:n rikkidirektiivistä, joka aiheuttaa suomalaiselle metsäteollisuudelle vähintään 200 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset.

"Valtiovallan on täysimääräisesti kompensoitava tämä kohtuuton lisäkustannus, jotta suomalainen metsäteollisuus ja vientiteollisuus ylipäätään pysyvät elinvoimaisena", Vanhainen korostaa.

Lisätietoja antaa:
Juha Vanhainen, puheenjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 020 4621 343