Muistiinpanovälineet

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen neuvottelutilanne

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry ovat käyneet elokuun alusta neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamisesta tuottavuuden parantamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä, sillä esimerkiksi paperin kysyntä vähenee ja tuotannossa on ylikapasiteettia päämarkkina-alueellamme Euroopassa. Metsäteollisuuden tavoitteena on varmistaa, että tuotanto ja työpaikat pysyvät Suomessa eivätkä siirry kilpailijamaihin.

Neuvottelut ovat olleet pysähdyksissä 20.9.2017 alkaen. Metsäteollisuus ry tiedotti samana päivänä, että se on halukas jatkamaan neuvotteluja työehtosopimuksesta. Seuraavaa neuvottelutapaamista ei kuitenkaan ole sovittu osapuolten välillä. Paperiliitto ry ei ole neuvotteluista poistumisensa jälkeen ollut yhteydessä Metsäteollisuus ry:n neuvottelijoihin.

Paperiteollisuuden työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 30.9.2017. Työehtosopimuksen mukaan sen määräykset ovat kuitenkin voimassa siihen saakka, kunnes uusi sopimus on tehty tai sopimusneuvottelut muuten ovat päättyneet. Myös työrauhavelvoite on voimassa niin kauan, kunnes jompikumpi osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle neuvottelut päättyneiksi. Kumpikaan osapuoli ei ole antanut tällaista ilmoitusta.

Metsäteollisuus ry haluaa luonnollisesti jatkaa neuvotteluita työehtosopimuksesta.

Metsäteollisuus ry ei tässä vaiheessa edellä kerrotun lisäksi kommentoi työehtosopimusneuvotteluiden sisältöä tai aikatauluja.