Metsäteollisuus ry:n Jari Forss Metsämessujen avajaisissa: Metsäalan kustannuskilpailukyky rakennetaan kotimaisilla päätöksillä

Tiedotteet |
"Suomessa on Euroopan nykyaikaisimmat metsäteollisuuden tehtaat ja eturivin osaaminen. Maassamme on myös runsaasti kaikki kestävyyskriteerit täyttävää raaka-ainetta. Ellemme kuitenkaan löydä nopeita ratkaisuja kustannuskilpailukykymme parantamiseen, puu- ja paperituotteemme tehdään jossain muualla. Tuotannon keskittyessä tehokkaimmille tehtaille on pidettävä huolta siitä, että nämä sijaitsevat Suomessa", sanoi Metsäteollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Jari Forss Helsingin Metsämessujen avajaisissa tänään.

"Suomen metsäteollisuuden vakaa aikomus on valmistaa jatkossakin 100 miljoonan eurooppalaisen tarvitsemat biotuotteet, kuten paperit, kartongit ja puutuotteet. Tulevaisuus rakennetaan nykyisen metsäteollisuuden perustalta, sen kilpailukykyä sekä kannattavuutta parantamalla. ”

"Koko metsäklusteri, jossa on 200 000 työpaikkaa, tuo kolmanneksen Suomen nettovientituloista, joilla suurelta osin rahoitetaan mittavat julkiset palvelumme", muistuttaa Forss.

”Metsät ovat ainoa todellinen luonnonvaramme, eikä niiden monipuoliselle käytölle ole muita esteitä kuin korkeat kustannukset. Konkreettisia ja nopeavaikutteisia kustannuksia alentavia toimia tarvitaan energiakysymyksissä, puumarkkinoilla ja työehtosopimuskentässä. Kaikissa Suomessa solmittavissa työehtosopimuksissa on niin ikään otettava huomioon vientiteollisuuden kilpailukyky." 

Suomella ja metsäsektorilla on erinomaiset mahdollisuudet olla tulevaisuuden biotalouden suunnannäyttäjä. Kun puusta, puukuiduista ja puun ainesosista valmistetut tuotteet korvaavat uusiutumattomia materiaaleja ja fossiilisia polttoaineita, metsäalan mahdollisuudet kasvavat merkittävästi.

”Myös alan maailmanlaajuinen murros tarjoaa mahdollisuuksia. Talouden taantuman jälkeen menestyvät kustannusrakenteeltaan terveet ja tehokkaasti toimivat yritykset. Totuttuja rakenteita ja toimintatapoja on uudistettava rohkeasti myös metsätalouden organisaatioiden osalta. Tutkimusta ja koulutusta on keskitettävä ja vahvistettava, jotta osaamista voidaan hyödyntää selvästi aiempaa paremmin. Avaintekijä on vahva yhteinen tahto suomalaisen puun käyttöön”, tiivistää Jari Forss.

Lisätietoja:
Jari Forss, varatoimitusjohtaja, työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 4440