Metsäteollisuus ry:n hallitus esittää irtautumista Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyydestä

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n hallitus on yksimielisesti päättänyt esittää yhdistyksen ylimääräiselle kokoukselle Metsäteollisuus ry:n irtautumista EK:n jäsenyydestä. Kokous järjestetään 30.6.2016, ja mikäli esitys hyväksytään, päättyy Metsäteollisuus ry:n jäsenyys EK:ssa 1.1.2017.

”Metsäteollisuus haluaa vahvistaa toimialansa vaikuttamistyötä sekä kotimaassa että EU:ssa. Metsäteollisuuden omaa elinkeinopoliittista vaikuttamistyötä lisätään, jotta jäsenyritysten tarpeet voidaan huomioida entistä paremmin. Etsimme tarpeen mukaan uusia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja nykyisten rinnalle”, sanoo Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Jussi Pesonen.

Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyky nojaa yhä vahvemmin kykyyn uusiutua. Menestyminen globaalissa kilpailussa edellyttää myös uudenlaista ketteryyttä yrityksiltä.

”Yritykset kantavat vastuun tehtaista ja työpaikoista, ja sen vuoksi valta sopia asioista pitää olla siellä, missä olosuhteet tunnetaan parhaiten eli paikallistasolla. Tavoitteenamme on viedä sopiminen lähemmäs niitä ihmisiä, joita asiat suoraan koskettavat”, sanoo Pesonen.

Metsäteollisuus ry on myös jatkossa vahvasti sitoutunut vientiteollisuuden yhteistyöhön sekä työmarkkinatoiminnassa että elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa.

Irtautumispäätös ei vaikuta kilpailukykysopimuksen toteutumiseen metsäteollisuudessa, ja metsäteollisuuden alakohtaiset neuvotteluratkaisut on vahvistettu työehtosopimuksiksi.

Metsäteollisuus ry järjestää asiasta tiedotustilaisuuden tiistaina 21.6.2016 klo 10 osoitteessa Snellmaninkatu 13, Helsinki. Tilaisuudessa hallituksen puheenjohtaja Jussi Pesonen taustoittaa asiaa. Paikalla on myös Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen vastaamassa kysymyksiin.

Tiedotustilaisuus lähetetään webcastinä, ja sen kautta on myös mahdollisuus lähettää kysymyksiä. 

Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen ja haastattelupyynnöt: sähköpostitse juha.roppola@forestindustries.fi tai puhelimitse 040 556 0079