Metsäteollisuus ry:n Antro Säilä Nordic Wood Biorefinery -tapahtumassa: Metsäteollisuus on biotalouden suunnannäyttäjä

Tiedotteet |

Biojalostamoiden hyvinvointivaikutukset biotalouden rakentajana ja työllisyysvaikutukset esimerkiksi raaka-ainehankinnassa ovat merkittävät. Uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttaminen on ilman biojalostamoita hankalaa.

"Metsäteollisuuden uusiutuvat, kierrätettävät ja biohajoavat tuotteet muodostavat Suomelle luontaisen biotalouden perustan. Biojalostamot monipuolistavat puun ja biomassan käyttöä entisestään. Seuraavan sukupolven biojalostamot ovat yksi metsäteollisuuden selvistä kasvualueista ja uusista kilpailueduista", sanoi Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja innovaatioympäristöstä vastaava johtaja Antro Säilä Nordic Wood Biorefinery -tapahtuman avauspuheenvuorossa Helsingissä tänään.

Biojalostamoiden toimintaedellytykset kuntoon

"Kaupallisen mittakaavan biojalostamoinvestointien rahoitus on varmistettava, sillä näin suurten prosessien kehittäminen on erittäin suuri urakka yksittäiselle toimijalle. Myös kansainvälisen rahoituksen, erityisesti EU:n rahoituslähteiden hyödyntäminen vaatii kansallista julkista panosta", muistutti Säilä. "Liikenteen biopolttoaineille on oltava Suomessa toimivat markkinat, etteivät nämä uudet tuotteet valu muille markkinoille. Nestemäisen biopolttoaineen kuljetus esimerkiksi Saksaan suotuisan verotuksen piiriin on varsin helppoa."

Jotta alan uusien tuotteiden valmistusta saataisiin Suomeen, raaka-aineen ja biotuotteiden koko arvoketjun on oltava kilpailukykyinen. Raaka-aineen korkea hinta tekee sen jalostuksesta kannattamatonta. Myös energiapolitiikan ja verotuksen on tuettava biojalostamoiden kehitystä. 

Biojalostamot monipuolistavat biomassan käyttöä

"Metsäteollisuudella on uusiutuvien, kierrätettävien ja biohajoavien tuotteiden valmistuksen vahva osaaminen ja soveltuva moderni teknologia. Myös innovaatioiden edellyttämät verkostot, tutkimusresurssit ja infrastruktuuri ovat kunnossa. Julkisten toimijoiden roolina on vauhdittaa biojalostamoinvestointeja ja varmistaa markkinoiden toimivuus", jatkoi Säilä.

"Uusien biotuotteiden kehitys etenee askelittain. Yksi ensimmäisistä askelista on biodieselin valmistaminen kaupallisesti merkittävässä ja kannattavassa mittakaavassa. Näin saadaan resursseja ja tietotaitoa uusien tuotteiden ja teknologioiden, esimerkiksi biokemikaalien ja lääkkeiden ainesosien, kehitykseen."
 
Biojalostamon tuotteita ovat biopolttoaineet ja -kemikaalit sekä muut biomateriaalit. Tuotteiden raaka-aineita ovat puu ja sen ainesosat tai muu biomassa. Sellutehdas on jo biojalostamo, sillä siellä valmistetaan paperin ja kartongin raaka-aineen lisäksi bioenergiaa ja biokemikaaleja. Puubiomassan hyödyntäminen onkin järkevää sellu- ja paperitehtaisiin integroituvissa biojalostamoissa.

Lisätietoja:
Antro Säilä, Johtaja (Liiketoiminta- ja innovaatioympäristö), Metsäteollisuus ry,
tel. +358 40 589 1891