Metsäteollisuus ry uudistaa organisaatiotaan

Tiedotteet |

"Metsäteollisuuden edunvalvonnan tehtäväkenttä muuttuu jatkuvasti ja resursseja on aika ajoin kohdennettava uudelleen edunvalvonnan tarpeiden mukaan.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä selkeytämme myös tehtäväkokonaisuuksia ja varaudumme eläkkeelle siirtymisiin", sanoo toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Metsäteollisuus ry:n toiminta jaetaan lokakuun alusta alkaen neljään sektoriin, jotka ovat ’työmarkkinat’, ’metsät ja ympäristö’, ’energia ja infrastruktuuri’ sekä ’liiketoiminta ja innovaatiot’. Tukifunktioita ovat viestintä ja hallintopalvelut.

Työmarkkinat-sektorin toiminta jakaantuu paperi- ja puutuoteteollisuuden sekä metsäalan työehtosopimustoimintaan, työhyvinvointiasioihin ja alan henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Metsät ja ympäristö -sektorin edunvalvonta-alueet ovat kestävä metsätalous, ympäristökysymykset ja kauppapolitiikka.

Energia- ja infrastruktuuri -sektori keskittyy energia- ja ilmastoasioihin, logistiikkaan ja kilpailupolitiikkaan.

EU- ja Venäjä-edunvalvonnan tehtäväkenttä kattaa edunvalvontakentän yli sektorirajojen. Näistä tehtävistä vastaavat henkilöt kuuluvat organisatorisesti metsät ja ympäristö sekä energia- ja infrastruktuuri -sektoreille.

Liiketoiminta- ja innovaatiot -sektorin tehtäväkenttää ovat metsäteollisuuden toimialoihin ja niiden kilpailukykyyn liittyvät kysymykset, tietopalvelut sekä tutkimus ja innovaatiot. Sektorille muodostetaan kolme toimialaa, jotka ovat ’paperi, kartonki ja jalosteet’, ’puutuotteet’ sekä ’uudet liiketoiminnat’. Lisäksi sektorille keskitetään tietopalvelut, jotka ovat oleellinen osa toimialojen ja koko alan kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvää seurantaa.

Lue lisää:

Metsäteollisuus ry:n organisaatio 1.10.2010 alkaen 

Metsäteollisuus ry:n henkilöstö ja vastuualueet