Metsäteollisuus ry täyttää 90 vuotta joulukuussa 2008 – toimituksille tiedoksi

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry täyttää 90 vuotta 18.12.2008. Tähän tiedotteeseen on koottu toimituksille hyödyllistä aineistoa ja linkkejä metsäteollisuuden tulevaisuudesta, nykypäivästä ja historiasta.

 

Metsäteollisuus huomenna

Suomen metsäteollisuuden menestys globaalissa taloudessa perustuu uusiutuvaan raaka-aineen kestävään käyttöön ja kykyyn uudistua. Nykyiset ja seuraavan sukupolven tuotteet ja palvelut antavat hyvät lähtökohdat menestyä maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Linkki tutkimus ja kehitystilastoihin

Linkki tutkimus ja kehitysasioihin

Linkki Metsäklusterin tutkimuksen painopisteet

 

Metsäteollisuus tänään

Metsäteollisuus on käynyt läpi monia murroskohtia ja on noussut aina muutosten tuulten puhaltaessa menestykseen uusilla tuotteilla ja ratkaisuilla. Tuotteiden monipuolinen käyttö ja jatkuva muuntautuminen uusiin käyttökohteisiin kertovat suomalaisesta luovuudesta ja osaamisesta.

Linkki Metsäteollisuus tänään

Linkki Tilastopalvelu Tildaan

 

Metsäteollisuus eilen

Puun ja paperin luonne itsestäänselvyydessään näkymättöminä kulttuurituotteina, hiljaisina, melua pitämättöminä sivilisaation kantajina selittää yhdeltä osaltaan sen, miksi Suomen ehkä tärkein kontribuutio maailmalle ei kuvastu kovin selkeänä edes suomalaisten omassa tietoisuudessa. Kuvaa modernin maailman synnystä ovat hallinneet teräs ja kivihiili, öljy ja sähkö, puuvilla, veturit ja autot. Ja kuitenkin sivilisaatiota, jossa elämme, on vaikea kuvitella ilman kirjoitettua ja paperille painettua sanaa.

Puun strateginen rooli rakennusmateriaalina ja energian lähteenä on puolestaan miltei dramaattisella tavalla vaikuttanut nykymaailmaa muovanneen teknologian kehitykseen ja työntänyt metsävaransa hukanneita valtoja uusien alueiden ja uusien mannerten valtauksiin. Näin on professori Markku Kuisma todennut Metsäteollisuuden maa -historiateossarjan esipuheessa.

Linkki Metsäteollisuus eilen

Linkki Metsäteollisuuden maa – teollisuuden, taiteen ja tieteen historia

 

Järjestöhistoria

Metsäteollisuus ry täyttää 90 vuotta 18.12.2008. Toimialan elinkeinopoliittisia etuja valvomaan muodostettiin 90 vuotta sitten Suomen Puunjalostusteollisuuden keskusliitto. Perustamispäätös oli suurelta osalta itsenäistymisen välillistä seurausta. Oli syntynyt sekä viennin että elinkeinopolitiikan kannalta uusia haasteita, jotka oli ratkaistava.

Suomen itsenäistymisen aikoihin valtiovalta ja yleinen mielipide suhtautuivat puunjalostusteollisuuteen välinpitämättömästi tai suorastaan penseästi. Järjestön alkutaipaleen keskeisiä haasteita olivat mm. raakapuun vienti, kauppasopimuspolitiikka sekä Suomen ja Englannin välinen kauppa. Puuraaka-aineen saatavuus ja riittävyys, kustannusten nousu, työvoiman saatavuus sekä Venäjäkysymykset ovat nousseet keskusteluun säännöllisesti tämän jälkeenkin.

Linkki Yhdistystoiminnan polkuja

Linkki Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajat kautta aikojen