Metsäteollisuus ry puutuoteteollisuuden edunvalvojana

Tiedotteet |

Julkaisu antaa yleiskatsauksen Metsäteollisuus ry:n edunvalvonta-asioihin keväällä 2008 ja esittelee eri sektoreiden yhteyshenkilöt.

Metsäteollisuus ry:n keskeisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että Suomi tarjoaa alan yrityksille parhaat edellytykset puun hyvien kilpailuominaisuuksien hyödyntämiselle ja korkean jalostusarvon tuotteiden valmistamiselle niin kotimaisille kuin kansainvälisille markkinoille. Puutuoteteollisuuden toimintaympäristön muuttuessa voimakkaasti on perimmiltään kysymys siitä, että uusiutuvaa raaka-ainettamme, puuta, kannattaa jalostaa Suomessa.

Metsäteollisuus ry:n edunvalvonta kattaa laajalti alan yritysten toimintaympäristön keskeiset osa-alueet: raaka-ainekysymykset, infrastruktuurin ja kuljetukset, energia- ja ilmastoasiat, tuotannon ympäristövaikutukset sekä työehtosopimukset ja työmarkkinoiden kehittämisen. Edunvalvontahankkeiden lisäksi seuraamme lainsäädännön, EU:n säätelyn, globaalien sopimusten sekä kauppapolitiikan kehitystä yritysten toiminnan näkökulmasta.

Puutuoteteollisuus käy läpi haasteellista aikaa, mutta näköpiirissä on myös ennen näkemättömiä mahdollisuuksia. Suomen puutuoteteollisuuden kilpailuetuna on pitkä kokemus vientimarkkinoilta, työntekijöiden hyvä koulutus ja osaaminen sekä pitkälle kehitetyt tuotteet. EU:n ilmastotavoitteiden ansiosta meillä on myös mahdollisuus tehdä puun ympäristöominaisuuksista ja kestävästi kasvatetusta kotimaisesta raaka-aineesta merkittävä kilpailuetu.

 Lisätietoja Aila Janatuinen puh. 09 132 6670
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi