Muistiinpanovälineet

Metsäteollisuus ry jätti Paperiliitto ry:lle sopimusesityksen

Tiedotteet |

Metsäteollisuudelle on tärkeää saada työehtosopimukseen muutoksia, jotka parantavat paperiteollisuuden tuottavuutta. Näitä tuottavuutta parantavia muutoksia vastaan ollaan myös valmiita maksamaan palkankorotuksia.

Uudistukset ovat välttämättömiä, sillä paperin kysyntä vähenee ja tuotannossa on ylikapasiteettia päämarkkina-alueella Euroopassa. Lisäksi paperiteollisuudessa on voimassa muun muassa merkittäviä alihankinnan käyttörajoituksia, jollaisia ei ole muilla aloilla. Paperiteollisuuden työntekijät ovat jo tällä hetkellä teollisuuden parhaiten palkattuja, minkä ohella paperiteollisuudessa maksetaan vuosittain kannustinpalkkioita. Esimerkiksi vuonna 2016 paperiteollisuuden työntekijöille maksettiin kannustinpalkkioita yhteensä 14 miljoonaa euroa.

Metsäteollisuus ry on tänään jättänyt Paperiliitto ry:lle esityksen kahdesta vaihtoehdosta. Metsäteollisuus ry esittää ensisijaisesti 26 kuukauden sopimusta, joka mahdollistaisi muun muassa sen, että ulkopuolisen työvoiman käytöstä voitaisiin sopia paikallisesti nykyistä selvästi laajemmin. Lisäksi seisokkikorvauksia kohtuullistettaisiin sen varmistamiseksi, että myös sellaisia tehtaita, jotka ovat seisoneet korkeiden kustannusten vuoksi jouluna ja juhannuksena, voitaisiin pitää käynnissä silloin, kun tuotteille on kysyntää. Tällä hetkellä paperityöntekijöille maksetaan joulun ja juhannuksen seisokkiaikoina tehtävästä työstä normaalin kausipalkan lisäksi 300 prosentilla korotettua palkkaa sekä vähintään kolme vapaapäivää kummastakin jaksosta.

Sopimus olisi voimassa 26 kk ja siihen sisältyvän palkankorotuksen (keskimäärin 28 senttiä/tunti) kustannusvaikutus olisi noin 1,5 % vuonna 2018 ja 1,5 % vuonna 2019.  Metsäteollisuus ry:n tänään jättämään esitykseen sisältyy myös Paperiliitto ry:n esittämiä parannuksia työntekijöiden työehtoihin ja luottamusmiesten asemaan.

Mikäli Paperiliitto ry ei hyväksy ehdotettua 26 kuukauden mittaista sopimusta, Metsäteollisuus ry esittää Paperiliitto ry:lle, että neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamiseksi jatketaan. Myös tämä vaihtoehtoinen esitys sisältää palkkaratkaisun, joka toteutuessaan nostaa paperiteollisuuden palkkoja 1 %:lla. Sopimuskausi kestäisi 14 kuukautta, eikä se sisällä mitään muutoksia työehtosopimuksen teksteihin.

Osapuolet ovat käyneet neuvotteluita tuottavuutta parantavista uudistuksista paperiteollisuuden työehtosopimukseen keväästä saakka. Paperiteollisuuden työehtosopimuksen piirissä on noin 11 000 työntekijää.

Lisätietoja: työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 503 2353