Metsäteollisuus ry hakee työmarkkina-, logistiikka ja viestintäpäällikköä sekä Venäjä-kysymysten päällikköä

Tiedotteet |

Täydennämme joukkoamme sekä varaudumme eläkkeelle siirtymisiin, minkä vuoksi haemme runsaan 50 henkilön joukkoomme neljää asiantuntijaa.

Paperiteollisuuden työmarkkinapäällikkö kehittää paperiteollisuuden työehtosopimusta, koordinoi neuvottelu- ja neuvontatoimintaa sekä tukee jäsenyrityksiä työmarkkinakysymyksissä.

Venäjän-kysymyksiin erikoistunut päällikkö vastaa metsäteollisuuden Venäjän-kauppaan ja -investointeihin liittyvästä edunvalvonnasta. Hän edistää suomalaisen metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä Venäjällä yhteistyössä muiden suomalaisten tahojen sekä EU:n komission ja alan eurooppalaisten järjestöjen kanssa sekä pitää yllä hyviä suhteita  metsäteollisuuden organisaatioihin ja alan hallintoon Venäjällä.

Logistiikkapäällikkö vastaa metsäteollisuuden kotimaiseen ja kansainväliseen logistiikkaan ja infrastruktuuriin liittyvästä edunvalvonnasta sekä tekee tiivistä yhteistyötä alan sisällä ja muiden kuljetusintensiivisten toimialojen kanssa.

Viestintäpäällikkö vastaa sektoreidensa edunvalvontaa tukevasta viestinnästä ja työskentelee tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden ja muun viestintätiimin kanssa.

Lisätietoja:
Oheisesta ilmoituksesta sekä ilmoituksessa mainituilta lisätietojen antajilta.