Metsäteollisuus ry 90 vuotta – Metsäteollisuus itsenäisyyden aikana

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry täyttää 90 vuotta 18.12.2008. Suomalainen metsäteollisuus on kuitenkin jo vuosisatainen menestystarina, joka rakentuu haasteista, onnistumisista, yrittäjyydestä ja innovaatioista.

Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä Suomeen oli syntynyt voimakas ja monipuolinen puunjalostusteollisuus, joka käsitti noin 600 sahaa, 3 vaneritehdasta, 17 sellutehdasta sekä 25 paperitehdasta. Vaneriteollisuus alkoi kehittyä 1910-luvulla, kuitulevyteollisuus 1930-luvulla ja lastulevyteollisuus 1950-luvulla.

Nykyisin teollisten sahojen määrä on noin 170. Vaneritehtaita on puolestaan perustettu lisää, niitä on nyt 11. Lastulevytehtaita on 2 ja kuitulevytehtaita 2.

Paperi- ja kartonkitehtaita maassamme toimii 40. Viisi paperi- ja kartonkitehdasta toimii kuitenkin välittömästi toistensa yhteydessä, joten toimipaikkoja on varsinaisesti 34. Sellua valmistetaan 17 tehtaassa.

 Monipuolista vientiä

1900-luvun alkupuolella Suomen vientiä hallitsi sahatavara. Puutuoteteollisuuden tuotteiden osuus maan kokonaisviennin arvosta vuosina 1910 – 1914 oli 52 %, massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden 19 %, maataloustuotteiden 17 % ja muiden tuotteiden 12 %.

Vuosikymmenien kuluessa talouden ja viennin rakenne monipuolistui ja metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä pieneni. Alan tuotannon ja viennin määrä on kuitenkin moninkertaistunut 1900-luvulla.

Vuonna 2007 Suomen metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvo oli noin 24 miljardia euroa, mikä oli 17 prosenttia Suomen teollisuustuotannon arvosta. Noin 37 prosenttia alan tuotannon arvosta oli puutuoteteollisuuden tuotteita ja loput massa- ja paperiteollisuutta.

Koneita ja laitteita

1900-luvun puolivälin jälkeen monista jatkojalosteista on kehittynyt omat teollisuudenhaaransa, kuten rakennuspuusepänteollisuudessa ikkuna- ja oviteollisuus, parkettiteollisuus sekä keittiökaluste- ja kiintokalusteteollisuus, jotka puolestaan ovat synnyttäneet komponenttiteollisuuden tuottamaan osia itselleen.

Kertopuun valmistus alkoi maassamme 1980-luvulla. Vuosituhannen viimeisellä vuosikymmenellä koivuvaneri sai rinnalleen laajamittaisen havuvanerivalmistuksen. Uusimmat liiketoimintansa aloittaneet puutuoteteollisuuden sektorit ovat lämpöpuun eli thermowoodin valmistus sekä pellettien valmistus.

Sekä massa- ja paperiteollisuuden että puutuoteteollisuuden tuotannon kehittyminen ja laajentuminen on vaikuttanut voimakkaasti myös kone- ja laitekehitykseen, minkä myötä esimerkiksi maamme levyteollisuuden konevalmistus, sahateollisuuden konenäkösovellukset tai paperikoneiden valmistus ovat tänä päivänä maailman huippuja.

Metsäteollisuuden vuosisataisista teollisuuden haaroista kaikki muu paitsi tervan valmistus jatkuu 2000-luvulla.

Suomesta maailmanluokan toimijoiksi

Metsäteollisuustuotteiden maailmanmarkkinoiden kehitys on pakottanut yritykset parantamaan tuottavuuttaan sekä hakemaan kustannussäästöjä ja kilpailuetuja. Toimintaa on keskitetty suurempiin yksiköihin fuusioiden ja yritysostojen avulla.

Suomessa vuonna 1985 toimineesta kahdestakymmenestä suurimmasta metsäteollisuusyrityksestä oli vuosituhannen vaihteessa fuusioiden ja yritysostojen seurauksena jäljellä enää viisi.

Kun alan yrityskenttä oli keskittynyt Suomessa 1990-luvun puoliväliin mennessä jo varsin pitkälle, katseet kääntyivät ulkomaille.

Tuloksena suomalaisten yhtiöiden paperintuotantokapasiteetti lisääntyi nopeasti ulkomailla. Nykyään koko kapasiteetista lähes 60 % sijaitsee maamme rajojen ulkopuolella. Ala työllistää Suomessa runsaat 60 000 henkilöä ja saman verran muissa suomalaisen metsäteollisuuden toimintamaissa.

Suomalaiset konsernit ovat nykyisin maailman suurimpia. Samat yritykset yltävät myös maailman kymmenen suurimman metsäteollisuusyrityksen joukkoon.

 

Teksti: Ritva Varis ja Metsäteollisuus ry

Kuvat: Puumieslehden arkistot ja Metsäteollisuus ry