Metsäteollisuus on valmis lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa edelleen

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden avulla Suomi voi nostaa metsähakkeen käytön kolminkertaiseksi 9 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Lisäys nostaisi Suomen uusiutuvan energian osuutta 3 prosenttiyksiköllä nykyisestä 28,5 prosentista.

Toimet kotimaisen puun saatavuuden lisäämiseksi tukevat Suomen pyrkimyksiä nostaa uusiutuvan energian osuutta ja vahvistavat samalla kansantaloutemme kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Moderni suomalainen metsäteollisuus tuottaa uusiutuvasta puuraaka-aineesta tehokkaasti bioenergiaa teollisuuden tuotantoprosessien yhteydessä. Ala panostaa myös jatkossa energiatehokkuuteen ja uusiin teknologioihin toteuttamalla metsäklusterin yhteistä tutkimusstrategiaa.

Strategian painopisteitä ovat energiaa ja muita tuotantoresursseja säästävät teknologiat sekä toisen sukupolven biojalostamot, jotka tulevaisuudessa voivat tuottaa biopolttoaineita ja auttaa saavuttamaan liikennepolttoaineille asetetun 10 prosentin tavoitteen.  Metsäenergian käyttöä voidaan edelleen lisätä kehittämällä korjuu- ja kuljetusteknologiaa.

Metsäteollisuus on jo nyt Suomen ylivoimaisesti suurin uusiutuvan energian tuottaja. Lähes 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta tuotetaan metsäteollisuuden toiminnan yhteydessä. Noin 40 prosenttia tehtaille tulevasta puusta päätyy eri prosessivaiheiden kautta bioenergian tuotantoon.

Lisätietoja:

Ahti Fagerblom, energia-asiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 040 – 820 9763

Stefan Sundman, energiapäällikkö, Metsäteollisuus ry,
puh. 040 535 0501

___________________________________________________

Tilaa metsäteollisuuden uutiskirje – tuoreimmat uutiset ja taustat alalta nopeasti suoraan omaan sähköpostiisi. Tilaa osoitteessa  www.metsateollisuus.fi /  Uutiset 3 minuutissa!