Metsäteollisuus on onnistunut vesiensuojelutyössä hyvin

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden veden käytön tehostamiseksi ja puhdistamiseksi on tehty vuosikymmenten ajan tuloksellista työtä. Samaan aikaan kun paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotanto on kaksinkertaistunut, ovat päästöt vähentyneet murto-osaan huippuvuosista. Teollisuus on myös investoinut merkittävästi, vuosittain 20 – 30 miljoonaa euroa, vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavien päästöjen vähentämiseen.

Metsäteollisuus on vähentänyt päästöjään kehittämällä prosessejaan siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta pienemmillä tuotantopanoksilla. Myös veden käyttö on vähentynyt merkittävästi. Vesien tilan parantumisesta kertoo muun muassa arvokalojen palaaminen tehdaspaikkakuntien alapuolisiin vesistöihin.

"Massa- ja paperiteollisuudessa on edelleenkin mahdollista vähentää vesistökuormitusta, mutta panostukset eivät juurikaan näkyisi vesistön tilan paranemisena, koska meillä on jo käytössä alan paras tekniikka. Metsäteollisuuslaitosten osuus nykyisistä vesistöjä kuormittavista toiminnoista on pieni", sanoo Metsäteollisuus ry:n resurssit ja ympäristö -ryhmän päällikkö Alina Ruonala- Lindgren.

Teknillisen korkeakoulun prosessiteollisuuden ympäristöasioista vastaavan professorin Olli Dahlin mielestä metsäteollisuus on tehnyt tuloksellista työtä ympäristökuormituksensa vähentämiseksi. Seuraavien askelten ottaminen tulisi kalliiksi eivätkä kokonaisvaikutukset olisi ympäristön kannalta myönteisiä. Dahlin mukaan vesipäästöjen vähentäminen lisäisi ilmapäästöjen ja kiinteiden jätteiden määrää, koska aine ei voi hävitä vaan se muuttaa muotoaan. Vettä muun muassa puhdistettaisiin haihduttamalla, jolloin veden puhdistuksessa jouduttaisiin käyttämään runsaasti energiaa.

"Metsäteollisuus pyrkii tehtaiden tasaiseen ja häiriöttömään käyntiin, mikä on eduksi myös vesistöille. Puhdistuslaitteiden lisäämisen sijaan häiriötilanteiden ennakointi ja hallinta on ympäristön kannalta paras ratkaisu", arvioi Ruonala-Lindgren.

Tuotanto kasvoi, päästöt vähenivät

Viidessä vuosikymmenessä on paperin ja kartongin tuotanto yli kolminkertaistunut ja sellun tuotanto yli kaksinkertaistunut. Samalla aikavälillä sellu- ja paperiteollisuuden kuormitus vesistöön on pudonnut murto-osaan, esimerkiksi kiintoainepäästöt ovat vähentyneet 394 000 tonnista 14 000 tonniin vuodessa. Vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavat ravinnepäästöt ovat puolestaan vähentyneet 1980-luvun lopulta alle kolmannekseen. Sellutonnin valmistukseen käytettiin 1970-luvulla 250 kuutiota vettä; nykyisin tarvittava vesimäärä on enää 20 – 50 kuutiota. Sanomalehtipaperin valmistuksessa tonnia kohti käytettävä vesimäärä on laskenut 100 – 150 kuutiosta 7 – 15 kuutioon.

Massa- ja paperiteollisuus investoi Suomessa ympäristönsuojeluun vuosittain keskimäärin 65 miljoonaa euroa. Näiden investointien lisäksi metsäteollisuus käyttää vuosittain noin 100 miljoonaa euroa ympäristönsuojeluun. Tästä suuri osa kohdistuu vesiensuojeluun.

Lisätietoja:

Alina Ruonala-Lindgren, resurssit ja ympäristö -ryhmän päällikkö, Metsäteollisuus ry
Puh. (09) 132 6644, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi