Metsäteollisuus on metsäenergian hyödyntämisen veturi

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden pitkäjänteisten panostusten ansiosta Suomeen on rakennettu metsäenergian markkinat. Metsäteollisuus on yhdistänyt puuraaka-aineen ja metsäenergian hankinnan kustannustehokkaasti, mikä on luonut metsänomistajille mahdollisuudet hyödyntää metsäänsä aiempaa monipuolisemmin. Energiapuun hankinta luo uusia mahdollisuuksia myös metsäkoneyrittäjille.

Tästä huolimatta Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto näkee metsäteollisuuden jarrumiehen roolissa. Metsäteollisuuden omilla panostuksillaan luomaan markkina-asemaan kohdistettu kritiikki herättää ihmetystä myös siksi, että metsäenergiasta on kilpailemassa muitakin toimijoita. Markkinat ovat avoimet myös uusille toimijoille.

Metsäenergian markkinat ovat nopeassa kehitysvaiheessa, jolloin aktiivinen panostus metsäenergian hyödyntämiseen on tärkeää. Metsäteollisuusyritykset ovat kehittäneet ja kehittävät edelleen energiapuun hankintaa, niin korjuumenetelmiä kuin siinä tarvittavaa teknologiaakin. Metsäteollisuus on 2000-luvulla investoinut yli 500 miljoonaa euroa energiatehokkaaseen ja vähäpäästöiseen biovoimantuotantoon. Näissä hankkeissa metsäenergiallakin on merkittävä rooli.

Energiapuun korjuun, kuljetusten ja energiatuotannon tehostuminen on mahdollistanut metsäenergialle maksettavan hinnan ja siten myös lisätulonlähteen metsänomistajille.

Lisätietoja:

Energia-asiantuntija Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry