Metsäteollisuus on keskeinen osa Suomen uudistuvaa elinkeinorakennetta

Tiedotteet |

Julkisten tutkimus- ja kehityspanosten kohdistaminen metsäteollisuuteen kannattaa myös jatkossa. Globaalissa alan murroksessa on tärkeää kehittää sekä nykyisiä että uusia kasvualueita. Näin Suomen elinkeinorakenne uudistuu.

"Suomalainen metsäteollisuus on menestynyt maailmalla erittäin hyvin. Tämä menestystarina ei olisi ollut mahdollinen ilman oikeita, osaamista rakentavia päätöksiä. Taantuman jälkeen yrityksillä, joiden kilpailukyky on kunnossa, on parhaat mahdollisuudet menestyä", sanoo Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja innovaatioympäristöyksikköä johtava Antro Säilä.

 

Suomalaisten metsäteollisuusyritysten teollisen ytimen ympärille on muodostunut vahva palvelu- ja yrittäjäverkosto. Metsäteollisuuden palveluksessa olevan työvoiman määrä on vähentynyt samaan aikaan kun muun verkostossa toimivan työvoiman määrä on kasvanut. Huolto- ja kunnossapitopalvelujen, asennusten ja muiden kokonaisvaltaisten asiakasratkaisujen osuus metsäteollisuuden liiketoiminnasta kasvaa jatkuvasti.

 

Metsäklusterin yritykset investoivat 400-500 miljoonaa euroa tutkimukseen ja kehitykseen Suomessa

 

"Nyt alalla panostetaan erityisesti asioihin, joista saadaan uutta kasvua. Biomassan monipuolinen käyttö biopolttoaineiksi, -kemikaaleiksi ja muiksi biotuotteiksi on keskeinen kehitysalue. Älykkäät pakkaukset sekä puun monipuolinen käyttö rakentamisessa ja sisustamisessa ovat niin ikään tärkeitä tulevaisuuden liiketoiminta-alueita", muistuttaa Antro Säilä.

 

Suomessa on jatkuvasti kyettävä kehittämään tuotteita, joilla luodaan kotimaisia työpaikkoja ja vientituloja. Julkinen panostus on välttämätöntä tutkimusvaiheessa, jossa rakennetaan edellytyksiä tuleville kaupallisille innovaatioille. Myös yritysten oma panos on näissä hankkeissa aina merkittävä. Investointien saamisen Suomeen ratkaisee viime kädessä kotimaisen toimintaympäristön vetovoimaisuus.

 

Metsäteollisuuden merkittävät rahavirrat Suomessa

 

Metsäteollisuuden synnyttämät kotimaiset rahavirrat – pois lukien alan sisäiset liiketoimet – ovat yhteensä noin 16 miljardia euroa vuodessa. Tästä julkiselle sektorille maksetaan tuloveroina ja sosiaaliturvamaksuina noin kolme miljardia euroa. Metsänomistajille maksetaan kantorahoina Suomessa noin 2,5 miljardia euroa. Koko metsäklusteri, jossa on 200 000 työpaikkaa, tuo kolmanneksen Suomen nettovientituloista.

 

Lisätietoja antaa:

Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, 09 – 132 6633, 040 – 589 1891