Metsäteollisuus on entistä kattavammin mukana energiatehokkuussopimuksessa

Tiedotteet |

Valtiovallan ja elinkeinoelämän välinen energiatehokkuussopimus on erinomainen tapa edistää energiatehokkuutta yrityksissä. Tämä näkyy myös metsäteollisuusyritysten entistä kattavammassa sitoutumisessa sopimukseen.

Puutuoteteollisuus sai oman energiatehokkuutta parantavan ohjelman vuonna 2008. Puutuoteteollisuuden yritykset ovat tarttuneet nopeasti energiatehokkuuden parantamiseen. Valtaosa puutuotealan energiakäytöstä saatiin energiatehokkuussopimuksen piiriin jo ensimmäisen sopimusvuoden aikana. Massa- ja paperiteollisuus on liittynyt energiatehokkuussopimukseen jo yli kymmenen vuoden ajan. 
 

Energiatehokkuussopimukseen sisältyy yrityksen energian käytön ja tuotannon tehostamispotentiaalien kartoitus sekä säästösuunnitelman laadinta ja sen toteutus. Lisäksi mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sekä uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon.

 

Metsäteollisuus on tehostanut energiankäyttöä jatkuvasti. Yhä pienemmällä energiankulutuksella valmistetaan entistä laadukkaampia tuotteita. Lisäksi hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet noin 40 % tuotetonnia kohti verrattuna vuoteen 1990.

Metsäteollisuuden tavoitteena on jatkossakin valmistaa tuotteita mahdollisimman pienellä energiamäärällä. Mitä tehokkaammin energiaa käytetään, sitä merkittävämpiä ovat kustannussäästöt ja pienempiä ympäristövaikutukset. Valtion tulisi kannustaa yrityksiä jatkamaan sopimustoimintaa teollisuuden kilpailukykyä parantavilla energiaveroratkaisuilla.

 

Energiatehokkuuden lisäksi metsäteollisuus on materiaalitehokkuuden malliesimerkki. Raaka-aineen eli uusiutuvan puun kaikki osat käytetään tarkasti hyödyksi. Metsäteollisuuden biojalostamoissa hyödynnetään puun ominaisuudet ja mahdollisuudet entistä tarkemmin. Puun ainesosista syntyy monipuolisia energiatuotteita, kemikaaleja ja materiaalien rakenneosia.