Metsäteollisuus mukaan suometsien kestävää käyttöä edistävään tutkimushankkeeseen

Tiedotteet |

Luonnonvarakeskuksen monivuotisessa tutkimushankkeessa edistetään puuntuotannon ja muiden ekosysteemipalvelujen yhteensovittamista suometsissä.

Metsäteollisuus ry on mukana rahoittamassa Luonnonvarakeskuksen tutkimushanketta, jossa selvitetään suometsien käsittelyn vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ekosysteemipalveluihin.

– Suomen puuvarannosta noin neljännes on turvemailla, joten suometsät ovat merkittävässä roolissa metsäteollisuuden puuhuollossa. Iso osa suometsistä on harvennus- tai uudistusiässä, ja uusi metsälaki antaa mahdollisuuden valita käsittelymenetelmät aiempaa vapaammin. Hankkeessa tuotetaan tietoa menetelmävalintojen tueksi, kertoo hankkeen vetäjä, professori Raija Laiho Luonnonvarakeskuksesta.

– On tärkeää sovittaa yhteen metsätalous ja muut turvemaiden ekosysteemipalvelut. Erityisen keskeisiä ovat puuntuotannon ja vesitalouden suhde, metsätalouden vesistövaikutukset sekä turvemaiden kasvihuonekaasupäästöt ja -tase. Turvemailla on myös niille ominaiset, kivennäismailta poikkeavat kasvi-, eläin- ja mikrobiyhteisöt, joita on tärkeää ylläpitää puuntuotannon ohessa, sanoo metsäasiantuntija Inka Musta Metsäteollisuus ry:stä.

Tutkimushankkeessa testataan erilaisia metsänkäsittelymenetelmiä korpi- ja rämekoealoilla. Tavoitteena on saada tietoa muun muassa siitä, millaisin edellytyksin erilaisissa suometsissä voidaan siirtyä ympäristön, metsänhoidon kustannusten ja korjuun kannalta järkevästi erirakenteiseen metsänkasvatukseen, ja voidaanko siten välttää tai myöhentää suometsien kunnostusojituksia. Samalla saadaan alustavaa tietoa erirakenteisten suopuustojen uudistumisesta ja tuotoksesta.

– Tulosten avulla voidaan kehittää turvemaiden metsätalouskäytäntöjä siten, että samalla kun turvataan taloudellisesti kannattava puuntuotanto, varmistetaan myös muiden turvemaiden ekosysteemipalvelujen ylläpito. Olemme mielellämme mukana tukemassa käytäntöä hyvin palvelevaa korkeatasoista tutkimushanketta ja viemässä hankkeen tuloksia myöhemmin käytäntöön, toteaa Inka Musta.

– Metsätalouden tutkimuksessa on entistä tärkeämpää, että tiedon käyttäjät ovat mukana heidän tiedontarpeisiinsa vastaavan tutkimuksen käynnistämisessä ja osa rahoituksesta saadaan tulosten käyttäjiltä. Metsäteollisuus ry:n avaus on hyvin tärkeä sille, että suometsien kestävää käyttöä koskevaa tutkimusta saadaan vietyä eteenpäin, toteaa Raija Laiho.

Hankeyhteistyö on osa Metsäteollisuus ry:n vuonna 2016 käynnistynyttä metsäympäristöohjelmaa, jonka tarkoituksena on edistää metsätalouden ekologista kestävyyttä.

Lisätietoja:

professori Raija Laiho, Luonnonvarakeskus, puh. 050 395 2078, raija.laiho@luke.fi

metsäasiantuntija Inka Musta, Metsäteollisuus ry, p. 040 634 9900, inka.musta@forestindustries.fi