Metsäteollisuus, MTK ja Paperiliitto: Elorannan investointiehdotuksia edistettävä vauhdilla

Tiedotteet |

Vuorineuvos Jorma Eloranta on tänään 15.2. luovuttanut elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle ja työministeri Lauri Ihalaiselle selvityksen strategiasta, jolla edistetään Suomeen tehtäviä investointeja.

Suomen lähiaikojen suurin haaste on taloudellisen kasvun aikaansaaminen. Tämä edellyttää, että Suomeen saadaan uusia investointeja ja työpaikkoja samalla kun turvataan olemassa olevan teollisuuden toimintaedellytykset. Erityisesti hiipunut vienti on saatava jälleen nopeasti kasvuun, sillä kauppataseen vaje kasvoi viime vuonna suurimmaksi vuosikymmeniin. Metsäsektori tukee vahvasti raportissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista.

”Elorannan raportti sisältää lukuisia konkreettisia ehdotuksia, jotka toteutuessaan parantavat merkittävästi suomalaisen metsäklusterin toimintaedellytyksiä. Esitykset on selkeästi vastuutettu eri ministereiden toteutettavaksi ja hallituksen on nopeasti linjattava niiden toteuttamisesta. Selvityksessä kiteytyy Suomen tulevan menestyksen lähtökohta: samaan aikaan kun julkinen talous on tasapainotettava, on maahan luotava edellytykset yksityisen sektorin kasvulle ja sitä kautta uusille työpaikoille. Samalla on turvattava olemassa olevan teollisuuden toimintaedellytykset, jotta rinnalle voisi syntyä uutta liiketoimintaa", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Raportin mukaan Suomessa toimivien yritysten yksi merkittävimmistä liiketoimintamahdollisuuksista kohti kestävää, vähähiilistä biotaloutta on uusiutuvan luonnonvaran, puun parempi hyödyntäminen. Elorannan mukaan Suomen kannattaa tavoitella asemaa Euroopan johtavana biotalousklusterina laajan metsävarantomme sekä syvällisen teknologia- ja metsäosaamisen ansiosta. Selvitys nostaa vahvasti esille tarpeen lisätä kotimaisen puun käyttöä, aktivoida puumarkkinoita ja kannustaa metsätilakoon kasvattamiseen", toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.
Täsmälleen samat perusperiaatteet kuin muillakin toimialoilla pätevät myös metsäelinkeinon kehittämisessä.

"Suomalainen metsäteollisuus on kansainvälistä huippuluokkaa, mutta sen haasteena on muun muassa verotuksesta, kallistuvista kuljetuksista ja kilpailijamaihin nähden tiukemmasta ympäristösäätelystä aiheutuvat kilpailukykyhaitat, joihin Eloranta esittää merkittäviä parannuksia. Myös raportissa esitetty investointien ja työpaikkojen lisäämistä parantava työmarkkinadialogi on hyvä käynnistää”, sanoo Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen viennistä on noin 20 prosenttia. Viime vuonna metsäteollisuuden investoinnit Suomeen olivat noin 550 miljoonaa euroa. Konsulttiyhtiö Pöyry Oyj on aiemmin arvioinut, että metsäteollisuus voisi vuosittain investoida Suomeen noin miljardi euroa, mikäli teollisuuden toimintaedellytykset olisivat suotuisat.

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6601

Puheenjohtaja Juha Marttila, MTK r.y, puh. 020 413 2320

Puheenjohtaja Petri Vanhala, Paperiliitto r.y,
puh. 044 333 2723